2006-10-12
Zamówienia publiczne / Informacja o rozstrzygnieciu przetargu

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Szczurowej informuje,
iż w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

zakup sprzętu komputerowego

w dniu 12.10.2006 r. została podpisana umowa  z Wykonawcą

INTERmedia@
u
l. Modrzewskiego 1a
63-100 Śrem

12 paĽdziernika 2006r. UG Szczurowa