2003-08-12
Zamówienia publiczne / Wykonanie projektu technicznego posterunku policji

OGŁOSZENIE


URZĄD GMINY W SZCZUROWEJ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO POSTERUNKU POLICJI
 1. TERMIN REALIZACJI DO DNIA 15.11.03

 2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA - PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU KOMISARIATU

 3. POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH.

 4. INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.

 5. OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST :
  - P. REGINA WILASZEK TEL. 671 4763 W GODZINACH URZĘDOWANIA.

 6. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO DNIA 2003-08-27 do godz.9.00

 7. OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK.NR.24 W DNIU 2003-08-27 godz. 9.30

 8. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA NABYĆW U.G POK.NR. 31. CENA FORMULARZA 20,00ZŁ

 9. KRYTERIA OCENY WYBORU OFERTY
  - CENA 80 %
  - TERMIN REALIZACJI 20%
SZCZUROWA 2003-08-05