2006-10-02
Zamówienia publiczne / Informacja o rozstrzygnieciu przetargu

INFORMACJA

Urząd Gminy w Szczurowej informuje,
iż w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Zakup
sprzętu komputerowego

została wybrana oferta Wykonawcy:

INTERmedia@

Adres Wykonawcy:
u
l. Modrzewskiego 1a
63-100 Śrem

Wartość zamówienia podana w ofercie wynosi:
11.684,14 zł
/jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery  14/100/

Uzasadnienie: Najkorzystniejsza cena

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:

 1. została wybrana oferta firmy:
  INTERmedia@, ul. Modrzewskiego 1a, 63-100 Śrem
  Cena podana w ofercie: 11.684,14
  Uzasadnienie: najkorzystniejsza cena.
  Z Wykonawcą zostanie  spisana  umowa w dniu 12 paĽdziernika 2006 roku. 
 2. Odrzucono ofertę  Wykonawcy:
  PCP NET s.c., ul. Smocza 10, 31-069 Kraków
  Uzasadnienie: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ 
  • zamawiający  w parametrach na zakup  3 zestawów komputerowych  zażyczył sobie dysk twardy o pojemności 160 GB, natomiast Wykonawca w ofercie wskazał  dysk 80 GB.
   Zamawiający nie może uznać takiej oferty za równoważną.

Podstawa prawna: art.: 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

2 paĽdziernika 2006r. UG Szczurowa