2006-09-27
Zamówienia publiczne / Informacja o rozstrzygnieciu przetargu

INFORMACJA

Urząd Gminy w Szczurowej informuje,
iż w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.:

Remont dworu w Szczurowej
– roboty wykończeniowe

Została wybrana oferta Wykonawcy:

Zakład Usługowo-Handlowy
STOL-MUR   Józef Badowski

Adres Wykonawcy:

Górka 66
32-820 Szczurowa

Wartość zamówienia podana w ofercie wynosi:
172.902,60 zł
/sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwa złote 60/199/

Uzasadnienie: Najkorzystniejsza cena

27 września 2006r. UG Szczurowa