2006-08-26
Zamówienia publiczne / Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA

Urząd Gminy w Szczurowej informuje,
iż w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Przebudowa
centrum administracyjnego Szczurowej
punkt informacyjny

Została wybrana oferta Wykonawcy:

KANWOD  S.C.
Piotr Czyszczoń, Krzysztof Półtorak

Adres Wykonawcy:

ul. Stopnicka 13
28-136 Nowy Korczyn

Wartość zamówienia podana w ofercie wynosi:

66.962,38

/sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 38/100/

Uzasadnienie:

Najkorzystniejsza cena

26 sierpnia 2006r UG Szczurowa