2021-07-07
Zamówienia publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł

 

Wyniki postępowania

W ramach zapytania o cenę w celu szacowania wartości zamówienia polegającego na dostawie sprzętu AGD do Gminnego Przedszkola Integracyjnego w Strzelcach Małych złożono następujące wyceny:

Lp.

Nazwa i adres

Kwota brutto

1.

„PARTNER” Działalność Handlowa Roman Hebal – Lidia Hebal, ul. Lwowska 10, 32-820 Szczurowa

2 939,00 zł

2.

P.H. „PRO-HAND” s.c. Monika Tomasionek, Marcin Tomasionek, ul. Wieczorka 2A/107, 41/219 Sosnowiec

2 932,32 zł

 

Ze względu na korzystniejszą wycenę wybrana została kalkulacja złożona przez: P.H. „PRO-HAND” s.c. Monika Tomasionek, Marcin Tomasionek, ul. Wieczorka 2A/107, 41/219 Sosnowiec,
na kwotę 2 932,32 zł.

UG Szczurowa

 

Szczurowa, 14.07.2021 r.


 

ZAPYTANIE O CENĘ W RAMACH SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

polegającego na dostawie sprzętu AGD do Gminnego Przedszkola Integracyjnego
w Strzelcach Małych – Strzelce Małe 90, 32-822 Strzelce Wielkie

Przedmiot zapytania o cenę

1. Przedmiotem zapytania o cenę w ramach szacowania wartości zamówienia jest dostawa sprzętu AGD do Gminnego Przedszkola Integracyjnego w Strzelcach Małych – Strzelce Małe 90, 32-822 Strzelce Wielkie

2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania o cenę:

1. Żelazko BOSCH TDA 3028210
Moc [W]: 2800
Rodzaj żelazka: parowe
Pojemność zbiornika na wodę [ml]: 320
Długość przewodu sieciowego [m]: 2
Rodzaj stopy: Ceranium Glissee
Spryskiwacz: tak
Regulacja strumienia pary: tak
Wytwarzanie pary [g/min]: 40
Dodatkowe uderzenie pary [g/min]: 180
Automatyczne wyłączenie żelazka: tak
Zabezpieczenia: przed przegrzaniem

2. Odkurzacz Philips Aqua 8000 XC8149/01
Napięcie akumulatora [V]: 25,2
Poziom hałasu [dB]: 84
Czas pracy [min]: 80
Pojemność pojemnika/worka [l]: 0,6
Odkurzacz ręczny: tak
Funkcja mycia: tak
Waga [kg]: 2.7
Zasilanie: akumulatorowe
Typ filtra: antyalergiczny
Podświetlanie LED: tak
Wyświetlacz: tak

3. Termin realizacji zamówienia – do 14 dni kalendarzowych od dnia zlecenia.

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie o cenę w ramach szacowania wartości zamówienia: skan podpisanej oferty w ramach szacowania wartości zamówienia (wypełniony zał. 1 do zapytania) proszę przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: jkurylo@szczurowa.pl  w terminie do 12.07.2021 r. do godz.: 12:00.

2. Wartość zamówienia proszę oszacować podając:
- kwotę netto w PLN,
- kwotę VAT w PLN,
- kwotę brutto w PLN.

3. Informujemy, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,
nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie dokonanie rozeznania cenowego rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

 

Załączniki:

1. Formularz wyceny

UG Szczurowa