2021-01-26
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Remont dworca w Szczurowej

UG.I.271.31.2020.2021                                                                                        Szczurowa: 26.01.2021 

Dot. Remont dworca w Szczurowej

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu :

1. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Tomasz Nowak
Dąbrówki Breńskie 89
33-210 Olesno

2. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./pkt

 Okres gwarancji i rękojmi  w m-cach / pkt

Łącznie pkt.

1

AW BAUTEX sp. z o.o.
Ul. Papieska 41
33-300 Nowy Sącz

239 787,86

46,80

84

40

86,80

2

HP BAUSYSTEM sp. z o.o.
Uszew 491
32-865 Uszew

210 548,14

53,34

84

40

93,34

3

Firma Handlowo-Usługowa
„EL-BUD” Leszek Wójcik
32-825 Borzęcin 589F

206 665,63

54,34

84

40

94,34

4

FHUP BIR Robert Banek
Ul. Św. Floriana 6
33-210 Olesno

204 572,23

54,89

84

40

94,89

5

Tomasz Nowak
Dąbrówki Breńskie 89
33-210 Olesno

187 164,44

60

84

40

100

UG Szczurowa