2006-07-12
Zamówienia publiczne / obiekt byłego przedszkola w Uściu Solnym przeznaczony do sprzedaży

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2000 nr 46 poz. 543 z póĽń. zm./
WÓJT GMINY W SZCZUROWEJ
podaje  do publicznej  wiadomości, 
iż  obiekt byłego przedszkola w Uściu Solnym
został  przeznaczony do sprzedaży

  1. Dla przedmiotowej nieruchomości  założona  jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Brzesku Nr 78 125
  2. Powierzchnia użytkowa budynku  251,63 m2,  powierzchnia działki 0,08 ha
  3. Opis nieruchomości:  działka nr 916 o pow. 0,08 ha zabudowana budynkiem  murowanym  wolnostojącym , jednokondygnacyjnym oraz  budynkiem gospodarczym. Obiekt usytuowany  w centrum miejscowości Uście Solne
  4. Na dzień wywieszenia ogłoszenia gmina nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania
  5. Wyznacza się 6-cio tygodniowy termin  dla złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje prawo  pierwszeństwa w nabyciu na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 w/w ustawy. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem wywieszenia  ogłoszenia
  6. Cena wywoławcza: 41.586,00 / czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych/.
12 lipca 2006r. UG Szczurowa