2021-01-18
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert - Remont dworca w Szczurowej

Zadanie: Remont dworca w Szczurowej

  1. Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    -  Przewodnicząca  Komisji
Halina Święch   -  Sekretarz
Michał Czesak       -  Członek

  1. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 200 000,00 zł
  1. Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji i rękojmi
w m-cach

1

AW BAUTEX sp. z o.o.
Ul. Papieska 4133-300 Nowy Sącz

239 787,86

84

2

HP BAUSYSTEM sp. z o.o.
Uszew 491
32-865 Uszew

210 548,14

84

3

Firma Handlowo-Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik
32-825 Borzęcin 589F

206 665,63

84

4

FHUP BIR Robert Banek
Ul. Św. Floriana 6
33-210 Olesno

204 572,23

84

5

Tomasz Nowak
Dąbrówki Breńskie 89
33-210 Olesno

187 164,44

84

UG Szczurowa