2006-07-12
Zamówienia publiczne / obiekt dworu w Zaborowie przeznaczony do sprzedaży

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2000 nr 46 poz. 543 z póĽń. zm./
WÓJT GMINY  W  SZCZUROWEJ
p
odaje  do publicznej  wiadomości, 
iż  obiekt dworu w Zaborowie 
został  przeznaczony do sprzedaży

  1. Dla przedmiotowej nieruchomości  założona  jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Brzesku nr  64 621
  2. Powierzchnia użytkowa budynku  751,00 m2,  powierzchnia działki  1,05 ha
  3. Opis nieruchomości:  działka nr 1555/13 o pow. 1,05 ha zabudowana budynkiem  murowanym  wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt usytuowany  w sąsiedztwie drogi  powiatowej. Wpisany do  rejestru zabytków  województwa tarnowskiego  Nr A – 143
  4. Na dzień wywieszenia ogłoszenia gmina nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania
  5. Wyznacza się 6-cio tygodniowy termin  dla złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje prawo  pierwszeństwa w nabyciu na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 w/w ustawy. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem wywieszenia  ogłoszenia
  6. Cena wywoławcza: 137.900,00 / sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych/
12 lipca 2006r. UG Szczurowa