2020-09-10
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 10 września 2020 godz. 9.15

Zadanie:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi:

Cz. 1 - Remont boiska w m. Wola Przemykowska – w branży ogólnobudowlanej

Cz. 2 - Prace remontowe w budynku urzędu gminy w Szczurowej   - w branży ogólnobudowlanej

Cz. 3 - Prace remontowe w budynku urzędu gminy w Szczurowej - w branży elektrycznej

Cz. 4 - Prace remontowe w budynku urzędu gminy w Szczurowej  - w branży sanitarnej

Cz. 5 - Budowa parkingu w m. Szczurowa  – w branży ogólnobudowlanej

Cz. 6 - Budowa parkingu w m. Szczurowa -  w branży elektrycznej

1.Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch       -  Sekretarz
Maciej Pasierb     -  Członek

2.Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę odpowiednio dla każdej części pełnienia funkcji inspektora nadzoru:

Cz. 1 - Remont boiska w m. Wola Przemykowska – w branży ogólnobudowlanej – 2 000,00 zł

Cz. 2 - Prace remontowe w budynku urzędu gminy w Szczurowej   - w branży ogólnobudowlanej – 5 000,00 zł

Cz. 3 - Prace remontowe w budynku urzędu gminy w Szczurowej - w branży elektrycznej – 2 000,00 zł

Cz. 4 - Prace remontowe w budynku urzędu gminy w Szczurowej  - w branży sanitarnej – 2 500,00 zł

Cz. 5 - Budowa parkingu w m. Szczurowa  – w branży ogólnobudowlanej – 12 000,00 zł

Cz. 6 - Budowa parkingu w m. Szczurowa -  w branży elektrycznej – 2 500,00 zł

3.Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Cz. 1 - Remont boiska w m. Wola Przemykowska – w branży ogólnobudowlanej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie

800,00

1

2

Pobożniak Paweł – Budownictwo
Targowisko 502
32-015 Kłaj

4 474,96

2

3

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
Ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

1 094,70

2

4

Andrzej Szczypior
Oględów 26
28-200 Staszów

3 400,00

2

Cz. 2 - Prace remontowe w budynku urzędu gminy w Szczurowej   - w branży ogólnobudowlanej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie

1 200,00

1

2

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
Ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

1 094,70

2

3

Pobożniak Paweł – Budownictwo
Targowisko 502
32-015 Kłaj

4 474,96

2

4

Andrzej Szczypior
Oględów 26
28-200 Staszów

3 200,00

2

Cz. 3 - Prace remontowe w budynku urzędu gminy w Szczurowej - w branży elektrycznej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
Ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

5 166,00

2

2

Łukasz Grudzień
ul. Włoszyn 2A
32-820 Szczurowa

2 590,00

2

Cz. 4 - Prace remontowe w budynku urzędu gminy w Szczurowej  - w branży sanitarnej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

MC INWEST Marcin Calik
Ul. Gen. L. Okulickiego 59/1134
31-637 Kraków

2 579,00

2

2

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
Ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

6 088,50

2

3

Robert Gisler
42-200 Częstochowa
Ul. Mireckiego 27/66

5 900,00

8

Cz. 5 - Budowa parkingu w m. Szczurowa  – w branży ogólnobudowlanej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie

1 800,00

1

2

Pobożniak Paweł – Budownictwo
Targowisko 502
32-015 Kłaj

5 369,95

2

3

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
Ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

1 094,70

2

4

Andrzej Szczypior
Oględów 26
28-200 Staszów

4 800,00

2

Cz. 6 - Budowa parkingu w m. Szczurowa -  w branży elektrycznej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
Ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

4 920,00

2

2

Łukasz Grudzień
ul. Włoszyn 2A
32-820 Szczurowa

2 590,00

2

4.Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne.

UG Szczurowa