2020-09-09
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert-Prace remontowe w budynku urzędu gminy w Szczurowej

 

Raport z sesji otwarcia ofert:  09  września  2020, godz. 9.15

Zadanie: Prace remontowe w budynku urzędu gminy w Szczurowej

1.     Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    - Przewodnicząca  Komisji

Halina  Święch       -  Sekretarz

Michał Czesak       -  Członek

2.     Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 500 000,00 zł

3.     Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji i rękojmi w m-cach

1

INGBERG sp. z o.o.

Ul. Św. Filipa 23/3

31-150 Kraków

373 101,77

84

2

 M-BUD Monika Duda

33-152 Pogórska Wola 37c

476 167,06

84

3

Zakład Usługowy Remontowo Budowlany Jan Palej

Ul. Łany 15

32-700 Bochnia

490 025,82

84

4

JAWOR sp. zo.o.

Ul. Solskiego 9

32-800 Brzesko

604 265,16

84

5

Marcin Miśkowiec Firma Remontowo  Budowlana

Ul. Lwowska 149

32-820 Szczurowa

524 779,50

84

 

UG Szczurowa