2020-09-07
Zamówienia publiczne / UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Remont boiska w m. Wola Przemykowska

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

UG.I.271.18.2020                                                                                      Szczurowa: 07.09.2020

 Dot. postępowania: Remont boiska w m. Wola Przemykowska

                           Urząd Gminy Szczurowa informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont boiska w m. Wola Przemykowska.

Podstawa prawna; art.  93. Ust. 1 pkt. 4 PZP  - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.

 

UG Szczurowa