2020-09-04
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 4 września 2020 godz. 12.15

Zadanie: Remont boiska w m. Wola Przemykowska

  1. Komisja w składzie:
  • Teresa Sznajder    -  Przewodnicząca  Komisji
  • Halina  Święch       -  Sekretarz
  • Maciej Pasierb       -  Członek
  1. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 160 000,00 zł
  1. Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji i rękojmi w m-cach

1

Piotr Puzio FLORENA
Ul. Sokołowska 79
36-100 Kolbuszowa Dolne

195 517,38

84

2

CHOJNACCY sp. z o.o.
Ul. Małopoanewska 22/18
54-212 Wrocław

268 767,13

84

3

INGBERG sp. z o.o.
Ul. Św. Filipa 23/3
31-150 Kraków

289 532,57

84

 

UG Szczurowa