2020-08-21
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA-Remont dróg gminnych:

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

UG.I.271.16.2020                                                                                        Szczurowa, 20.08.2020r.                                                                                               

          Dotyczy postępowania :  Remont dróg gminnych:     

          Cz. 1. Droga Uście Solne – Błonie nr 250534K w k 0+000,00 do 0 +710,00 w m. Uście Solne.         

          Cz. 2. Droga Wrzępia – Błonie  nr 251042K w km 0+000,00 do 0+307,00 w m. Wrzępia.
 

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu :

  1. Dla cz. I i dla cz. II wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe .

Spółka Akcyjna w Dębicy.

39-200 Dębica ul. Drogowców 1

 

  1. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy
  1. W części II postępowania odrzucono ofertę złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR –BUD” S.C

28-530 Skalbmierz ,

Szarbia Zwierzyniecka 107

Uzasadnienie: wykonawca w formularzu ofertowym nie podał ceny ofertowej.

Podstawa prawna: 89 ust. 1 pkt. 1 i 2, oferta jest niezgodna z ustawą, a jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  1. Streszczenie i porównanie złożonych ofert 

Część I – Remont drogi Uście Solne – Błonie nr 250534K w k 0+000,00 do 0 +710,00

w m. Uście Solne

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena w zł.

/pkt.

Okres gwarancji i rękojmi /pkt.

Liczba punktów ogółem.

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR -BUD” S.C

28-530 Skalbmierz

Szarbia Zwierzyniecka 107

200 107,47 zł

 

 

46,67pkt

84 m-ce

 

 

40,0 pkt

 

 

86,67 pkt

2.

BUDOMEX Górniak Sp. Jawna Kamieniec 8

28-230 Połaniec

177 706,71 zł

 

52,55 pkt

84 m-ce

 

40,0 pkt

 

92,55pkt

3.

BUD-DRÓG USŁUGI BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG ŁAGOSZ SPÓŁKA JAWNA  PRZYBORÓW 398

32-825 Borzęcin

 

180 623,62 zł

 

51,70 pkt

 

84 m-ce

 

40,0 pkt

 

 

91,70pkt

4.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe . Spółka Akcyjna w Dębicy.

39-200 Dębica

ul. Drogowców 1 

155 641,13 zł

 

60,00 pkt

 

84 m-ce

 

40,0pkt

 

 

100,00pkt

5.

ReDrog Spółka Cywilna Bożena 

Krzyżak & Wojciech Krzyżak 

32- 862 Porąbka Iwkowska 32

166 387,89zł

 

56,12 pkt

84 m-ce

 

40,0 pkt

 

 

96,12 pkt

 

Część II – Remont drogi    gminnej  Wrzępia – Błonie nr 251042K w km 0+000,00 do 0+307,00  w miejscowości  Wrzępia

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena w zł

Okres gwarancji i rękojmi

Liczba punktów

Ogółem.

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR –BUD” S.C

28-530 Skalbmierz

Szarbia Zwierzyniecka 107

 

Oferta odrzucona

2.

BUDOMEX Górniak Sp. Jawna Kamieniec 8

28-230 Połaniec

85 826,02 zł

 

56,56 pkt

84 m-ce

 

40,0 pkt.

 

96,56pkt

3.

BUD-DRÓG USŁUGI BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG ŁAGOSZ SPÓŁKA JAWNA  PRZYB ORÓW 398,

32-825 PRZYBORÓW

 

116 916,40 zł

 

41,52 pkt

 

84 m-ce

 

40,0 pkt.

 

 

81,52 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe . Spółka Akcyjna w Dębicy. 39 -200 Dębica ul. Drogowców 1 

 

80 898,76 zł

 

60,00 pkt

84 m-ce

 

40,0 pkt

 

100,00 pkt

5.

ReDrog Spółka Cywilna Bożena Krzyżak & Wojciech Krzyżak 

32- 862 Porąbka Iwkowska 32

96 346,28 zł

 

50,38 pkt

84 m-ce

 

40,0pkt

 

90,38 pkt

 

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa w dniu 31.08.2020r. 

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tę okoliczność obiektywnego wyjaśnienia, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenia się od zawarcia umowy.

 

 

UG Szczurowa