2020-08-19
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Budowa parkingu w m. Szczurowa

Dotyczy postępowania:  Budowa parkingu w m. Szczurowa

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu :

1. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PROJEKTMP  Sp. z o.o.
ul. Centralna
Laskówka Chorąska
33-200 Dąbrowa Tarnowska

2.Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3.W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4.Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./pkt

Okres gwarancji i rękojmi w m-cach/pkt

1

Firma Handlowo-Usługowa EL-BUD Leszek Wójcik
32-825 Borzęcin 589 F

1 052 411,54

34,15 pkt

84

40 pkt

Razem pkt – 74,15

2

Firma FRANCUZ     Francuz Bogdan
Żębocin 24B
32-100 Proszowice

1 041 475,69

34,51 pkt

84

40 pkt

Razem pkt – 34,51

3

DKE Sp. z o.o. Sp. K
Ul. Mariana Słoneckiego 4/62
31-417 Kraków

1 225 360,88

29,33 pkt

84

40 pkt

Razem pkt – 69,33

4

PROJEKTMP  Sp. z o.o.
Ul. Centralna
Laskówka Chorąska
33-200 Dąbrowa Tarnowska

599 010,00

60 pkt

84

40 pkt

Razem pkt – 100

5

Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Parlak
Sępichów 88a
28-136 Nowy Korczyn

1 429 830,73

25,14 pkt

84

40 pkt

Razem pkt – 65,14

6

AWBAUTEX Sp. z o.o.
Ul. Papieska 41
33-300 Nowy Sącz

1 342 261,85

26,78 pkt

84

40 pkt

Razem pkt – 66,78

7

Firma Budowlana BRUKMAN Roman Staroń
Ul. Krakowska 212
32-065 Krzeszowice

978 599,66

36,73 pkt

84

40 pkt

Razem pkt – 76,73

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa w dniu 25.08.2020 r.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tę okoliczność obiektywnego wyjaśnienia, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenia się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa