2020-08-10
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Dotyczy postępowania: Remont dróg dojazdowych do pól

UG.I.271.15.2020

Szczurowa 10.08.2020 r.

Dotyczy postępowania: Remont dróg dojazdowych do pól:

Cz. I -  Remont drogi dojazdowej do pól Dołęga - Dwór w kierunku Iglopolu

Cz. II -  Remont drogi dojazdowej do pól Zaborów w kierunku młyna

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że:

 

1. W przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty następujących wykonawców:

- Cz. I -  Remont drogi dojazdowej do pól Dołęga Dwór w kierunku Iglopolu:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. w Dębicy
39-200 Dębica
ul. Drogowców 1

- Cz. II -  Remont drogi dojazdowej do pól Zaborów w kierunku młyna:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „SZAR - BUD” S.C.
28-530 Skalbmierz
Szarbia Zwierzyniecka 107 

2. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

- Część I - Remont drogi dojazdowej do pól Dołęga - Dwór w kierunku Iglopolu

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena w zł

/ pkt.

Okres gwarancji
i rękojmi w m-cach /pkt

Liczba punktów ogółem

 
1.

BUDMEX Górniak Sp. Jawna Kamieniec 8
28-230 Połaniec

 81 017,03

53,58 pkt.

 84 m-ce

 40,0pkt.

 

 93,58 pkt.

 
2.

ReDrog S.C.
Bożena Krzyżak& Wojciech Krzyżak 
32- 862 Porąbka Iwkowska 32

 79 243,37

 54,77

 84 m-ce

 40,0pkt.

 

 94,77 pkt.


 
3.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna w Dębicy
ul. Drogowców 139-200 Dębica

 72 343,07

 60,0 pkt.

 84 m-ce

 40,0pkt.

 

 100,00 pkt.

 

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe„SZAR –BUD” S.C
28-530 Skalbmierz
Szarbia Zwierzyniecka  107

 78 679,41

 55,17 pkt

 84 m-ce

 40,0 pkt.

 

 95,17 pkt.

 
5.

MK BUD Spółka z o.o
Bilsko 282
33-314 Łososina Dolna

 102 879,56

 42,19 pkt.

 84-m-ce

 40,0 pkt

 

 82,19 pkt.

Część II - Remont drogi dojazdowej do pól Zaborów w kierunku młyna

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena w zł.
/pkt.

Okres gwarancji
i rękojmi w m-cach /pkt.

Liczba  punktów
ogółem

 

1.

BUDMEX Górniak Sp. Jawna
Kamieniec 8
28-230 Połaniec

 15 296,65

 55,38 pkt.

 84 m-ce

 40,0 pkt.

 95,38 pkt.

 

2.

ReDrog S.C
Bożena Krzyżak & Wojciech Krzyżak 
32- 862 Porąbka Iwkowska 32

 23 695,70

 35,75 pkt.

 84 m-ce

 40,0 pkt.

 75,75 pkt.

 

 

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna w Dębicy
ul. Drogowców 1
39-200 Dębica

 21 620,94

 39,18 pkt.

 84 m-ce

 40,0 pkt.

 

 79,18 pkt.

 

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe SZAR- BUD” S. C.
28-530 Skalbmierz
Szarbia Zwierzyniecka  107

 14 118,56

 60,0 pkt.

 84 m-ce

 40,0 pkt.

 

100,00 pkt

 

5.

MK BUD Spółka z o.o
Bilsko 282
33-314 Łososina Dolna

 18 693,08

 45,32 pkt.

 84 m-ce

 40,0 pkt.

 85,32 pkt.

 

Z Wykonawcami wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa w dniu 18.08.2020 r.

Jeżeli Wykonawcy, których oferta została wybrana nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie i nie przedstawią na tę okoliczność obiektywnego wyjaśnienia, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenia się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa