2020-08-07
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 07 sierpnia 2020 r. godz. 12:15

Zadanie: Remont dróg gminnych:

  1. Uście Solne - Błonie nr 250534K w km 0+000 do 0+710,00 w miejscowości Uście Solne.
  2. Wrzępia - Błonie nr 251042K w km 0+000 do 0+307,00 w miejscowości Wrzępia.

Komisja w składzie:
Teresa Sznajder - Przewodniczący Komisji
Halina Święch - Sekretarz
Maria Kania - Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:

  1. Remont drogi gminnej Uście Solne - Błonie nr 250534K w km 0+000 do 0+710,00 w miejscowości Uście Solne - 258 534,00 zł
  2. Remont drogi gminnej Wrzępia - Błonie nr 251042K w km 0+000 do 0+307,00 w miejscowości Wrzępia - 121 632,00 zł

Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:

Część I - Remont drogi Uście Solne - Błonie nr 250534K w km 0+000 do 0+710,00 w miejscowości Uście Solne

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena w zł.

Okresgwarancji i rękojmi

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „SZAR - BUD” S.C
28-530 Skalbmierz
Szarbia Zwierzyniecka 107

200 107,47

84 m-ce

2.

BUDOMEX Górniak Sp. Jawna Kamieniec 8
28-230 Połaniec

177 706,71

84 m-ce

3.

BUD - DRÓG USŁUGI BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG
ŁAGOSZ, SPÓŁKA JAWNA  PRZYBORÓW 398,

32-825 Borzęcin

 

180 623,62

 

84 m-ce

4.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe, Spółka Akcyjna w Dębicy
39-200 Dębica
ul. Drogowców 1 

155 641,13

84 m-ce

5.

ReDrog, Spółka Cywilna
Bożena
Krzyżak& Wojciech Krzyżak 
32- 862 Porąbka Iwkowska 32

166 387,89

84 m-ce

 Część II - Remont drogi gminnej Wrzępia - Błonie nr 251042K w km 0+000 do 0+307,00 w miejscowości Wrzępia

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena w zł

Okres gwarancji
i rękojmi

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „SZAR - BUD” S.C
28-530 Skalbmierz
Szarbia Zwierzyniecka 107

W formularzu ofertowym nie podano ceny. Załączono  kosztorys ofertowy  na kwotę  94 820,15 zł

84 m-ce

2.

BUDOMEX Górniak Sp. Jawna Kamieniec 8
28-230 Połaniec

85 826,02

84 m-ce

3.

BUD-DRÓG USŁUGI BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG
ŁAGOSZ SPÓŁKA JAWNA 
PRZYBORÓW 398,

32-825 PRZYBORÓW

 

116 916,40

 

84 m-ce

4.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna w Dębicy
39 -200 Dębica
ul. Drogowców 1 

80 898,76

84 m-ce

5.

ReDrog Spółka Cywilna
Bożena Krzyżak & Wojciech Krzyżak  
32- 862 Porąbka Iwkowska 32

96 346,28

84 m-ce

 

UG Szczurowa