2020-08-06
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 06 sierpnia 2020 r. godz. 9:30

Zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

1. Komisja w składzie:

Teresa Sznajder - Przewodnicząca Komisji
Halina Święch - Sekretarz
Krzysztof Brzeziński - Członek

2. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 5 000,00 zł

3. Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena w zł.

Czas reakcji w godz.

1.

PRODROM S.C.
Firma Projektowo - Usługowa
Julita Dratwa, Stanisław Dratwa
ul. Cesarski Gościniec 2
32-800 Brzesko

4 305,00

2

2.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno - Inżynierskie PROSTA PROJEKT 
ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

1 722,00

2

4.Termin wykonania zamówienia, oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne

UG Szczurowa