2020-08-05
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 05 sierpnia 2020 r. godz. 9:15

Zadanie: Remont dróg dojazdowych do pól Zaborów w kierunku młyna, Dołęga - Dwór w kierunku Iglopolu

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder - Przewodniczący Komisji
Halina  Święch - Sekretarz
Maria Kania - Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:

  1. Remont drogi dojazdowej do pól Dołęga - Dwór- Iglopol - 76 370,00 zł
  2. Remont drogi dojazdowej do pól Zaborów w kierunku młyna - 13 198,00 zł

Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:

Część I - Remont drogi dojazdowej do pól Dołęga - Dwór w kierunku  Iglopolu

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji
i rękojmi

1.

BUDMEX Górniak spółka jawna
Kamieniec 8
28-230 Połaniec

81 017,03

84 m-ce

2.

ReDróg spółka cywilna
Bożena Krzyżak& Wojciech Krzyżak
32-862 Porąbka Iwkowska 32

79 243,37

84 m-ce

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe spółka akcyjna w Dębicy
ul. Drogowców 1
39-200 Dębica    

72 343,07

84 m-ce

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „SZAR - BUD” spółka cywilna
28-530 Skalbmierz
Szarbia Zwierzyniecka 107

78 679,41

84 m-ce

5.

MK BUD sp. z o. o.
Bilsko 282
33-314 Łososina Dolna

102 879,56

84 m-ce

Część II - Remont drogi dojazdowej do pól Zaborów w kierunku młyna

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji
 i rękojmi

1.

BUDMEX Górniak spółka jawna
Kamieniec 8
28-230 Połaniec

15 296,65

84 m-ce

2.

ReDróg spółka cywilna
Bożena Krzyżak& Wojciech Krzyżak
32-862 Porąbka Iwkowska 32

23 695,70

84 m-ce

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe spółka akcyjna w Dębicy
ul. Drogowców 1
39-200 Dębica

21 620,94

84 m-ce

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe
„SZAR - BUD” spółka cywilna
28-530 Skalbmierz
Szarbia Zwierzyniecka 107

14 118,56

84 m-ce

5.

MK BUD sp. z o. o.
Bilsko 282
33-314 Łososina Dolna

18 693,08

84 m-ce

UG Szczurowa