2020-06-03
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA-Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA


 

ZP -271.10.2020                                                                                                      Szczurowa – 03.06.2020

 Dot. postępowania pn.:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi:

Cz. 1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont szkoły podstawowej w Uściu Solnym – w branży ogólnobudowlanej

Cz. 2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola
i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży ogólnobudowlanej

Cz. 3 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola
i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży elektrycznej

Cz. 4 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola
i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży instalacyjnej

Cz. 5 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Budowa punktów obsługi rowerzystów -
w branży ogólnobudowlanej.

Cz. 6 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Docieplenie stropu na budynku szkoły podstawowej w Woli Przemykowskiej - w branży ogólnobudowlanej

 

 

 

                       Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

 

1.Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę odpowiednio dla każdej części:

 

Cz. 1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont szkoły podstawowej w Uściu Solnym – w branży ogólnobudowlanej:

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

 

Cz. 2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola
i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży ogólnobudowlanej:

 

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

 

Cz. 3 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola
i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży elektrycznej:

 

Łukasz Grudzień

ul. Włoszyn 2A

32-820 Szczurowa

 

Cz. 4 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola
i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży instalacyjnej:

 

Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie

mgr inż. Ryszard Machowski

Ul. Wypoczynkowa 25

33-112 Tarnowiec

 

Cz. 5 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Budowa punktów obsługi rowerzystów -
w branży ogólnobudowlanej:

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

 

Cz. 6 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Docieplenie stropu na budynku szkoły podstawowej w Woli Przemykowskiej - w branży ogólnobudowlanej

 

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

 

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

3. Z   postępowania  odrzucono oferty:

 

- dla. Cz. 3 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola  i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży elektrycznej:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

BUD-TERMEL Piotr Skóra

44-100 Gliwice

Ul. Moniuszki 18/33

Uzasadnienie: wykonawca złożył ofertę bez podania wartości dla kryterium oceny: czas reakcji inspektora nadzoru.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2 prawa zamówień publicznych 

 

- dla. cz. 4 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży instalacyjnej:

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego Robert Raczyński

Ul. Spokojna 3

32-800 Brzesko

Uzasadnienie: Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w rozumieniu art. 90 ustawy prawo zamówień publicznych.  Wykonawca nie złożył żadnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Podstawa prawna: art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Cz. 1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont szkoły podstawowej w Uściu Solnym – w branży ogólnobudowlanej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

/  pkt

 Czas reakcji w godz. /   pkt

Razem pkt

1

K&M Michał Strzelec

Ul. Rydygiera 14/3

30-695  Kraków

2 000,00

 

36

2

 

40

76

2

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

1 200,00

60

1

40

100

3

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

2 004,90

 

 

35,91

2

 

 

40

75,91

4

Andrzej Szczypior

Oględów 26

28-200 Staszów

5 100,00

 

14,12

3

 

26,67

40,79

5

ARKADIS sp. z o.o. Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

11 910,40

 

6,05

2

 

40

46,05

 

Cz. 2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży ogólnobudowlanej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

/  pkt

 Czas reakcji w godz. / pkt

Razem pkt

1

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

4 800,00

47,68

1

40

87,66

2

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

3 813,00

 

 

60

2

 

 

40

100

3

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych Marcin Słowik

39-312 Janowic 42

6 000,00

 

38,13

2

 

40

78,13

4

Andrzej Szczypior

Oględów 26

28-200 Staszów

8 100,00

 

28,24

2

 

40

68,24

5

ARKADIS sp. z o.o. Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

11 910,40

 

19,21

2

 

40

59,21

6

K&M Michał Strzelec

Ul. Rydygiera 14/3

30-695  Kraków

10 800,00

 

21,18

2

 

40

61,18

 

Cz. 3 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży elektrycznej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

/  pkt

  Czas reakcji w godz./   pkt

Razem pkt

1

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

18 450,00

 

 

14,15

2

 

 

40

54,15

2

Andrzej Szczypior

Oględów 26

28-200 Staszów

5 100,00

 

51,18

3

 

26,67

77,85

3

Łukasz Grudzień

ul. Włoszyn 2A

32-820 Szczurowa

4 350,00

 

60

2

 

40

100

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

BUD-TERMEL Piotr Skóra

44-100 Gliwice

Ul. Moniuszki 18/33

5 965,50

-

Oferta odrzucona

5

ARKADIS sp. z o.o. Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

9 193,19

 

28,39

2

 

40

68,39

 

Cz. 4 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży instalacyjnej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

/  pkt

  Czas reakcji w godz./   pkt

Razem pkt

1

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego Robert Raczyński

Ul. Spokojna 3

32-800 Brzesko

3 690,00

 

2

Oferta odrzucona

2

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

20 910,00

 

 

22,96

2

 

 

40

62,96

3

Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie

mgr inż. Ryszard Machowski

Ul. Wypoczynkowa 25

33-112 Tarnowiec

8 000,00

 

 

60

2

 

 

40

100

4

ARKADIS sp. z o.o. Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

9 870,44

 

48,63

2

 

40

88,63

 

Cz. 5 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Budowa punktów obsługi rowerzystów - w branży ogólnobudowlanej – 3 000,00

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

/  pkt

  Czas reakcji w godz./   pkt

Razem pkt

1

K&M Michał Strzelec

Ul. Rydygiera 14/3

30-695  Kraków

2 200,00

 

32,73

2

 

40

74,73

2

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

1 200,00

60

1

40

100

3

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

1 980,30

 

 

36,36

2

 

 

40

76,36

4

Andrzej Szczypior

Oględów 26

28-200 Staszów

5 100,00

 

14,12

3

 

26,67

40,79

5

ARKADIS sp. z o.o. Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

11 967,15

 

6,02

2

40

46,02

 

Cz. 6 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Docieplenie stropu na budynku szkoły podstawowej w Woli Przemykowskiej - w branży ogólnobudowlanej – 2 300,00

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

/  pkt

  Czas reakcji w godz./   pkt

Razem pkt

1

K&M Michał Strzelec

Ul. Rydygiera 14/3

30-695  Kraków

2 200,00

 

23,48

2

 

40

63,48

2

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

1 200,00

43,05

1

40

83,05

3

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

861,00

 

 

60

2

 

 

40

100

4

Andrzej Szczypior

Oględów 26

28-200 Staszów

2 000,00

25,83

3

26,67

52,50

5

ARKADIS sp. z o.o. Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

11 967,15

 

4,32

2

 

40

44,32

        Z  Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu dla poszczególnych części  zostanie podpisana umowa w dniu 09.06.2020 r.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.                                                                                            

                                                                                                 

UG Szczurowa