2020-06-02
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Docieplenie stropu na budynku szkoły podstawowej w Woli Przemykowskiej

Dot. postępowania pn.:  Docieplenie stropu na budynku szkoły podstawowej w Woli Przemykowskiej

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma  Remontowo-Budowlana DOM-System Dominik Postawa
Ul. Parafialna 22
32-800 Brzesko

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. Z   postępowania  nie odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.
/ pkt

Okres gwarancji i rękojmi w m-cach /pkt

Razem pkt.

1

Firma  Remontowo-Budowlana DOM-System  Dominik Postawa
Ul. Parafialna 22
32-800 Brzesko

169 993,33

60 pkt

60

28,57 pkt

88,57

2

Grupa Termopian sp. z o.o. sp. k.
Ul. Dworcowa 15a
43-502 Czechowice Dziedzice

227 986,65

44,74 pkt

84

40 pkt

84,74

3

Kapibara sp. z o.o. sp.k
Ul. Floriana 7
44-190 Knurów

250 000,00

40,80 pkt

84

40 pkt

80,80

Z  Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 09.06.2020 r.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.  

UG Szczurowa