2020-06-01
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert - Jednokrotne koszenie poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Szczurowa

Nazwa zadania:  Jednokrotne koszenie poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Szczurowa.

Zamawiający na realizację  zadania przeznaczył kwotę 11 000,00zł.

Zestawienie ofert.

Lp.

Nazwa oferenta

Cena

1.

VMG Polska Sp. z o.o
02-830 Warszawa
Ul. Mazura 18A

 

30 830,76

 

2.

SPB Iwona Miłoszewska
05-520 Parcela
uI. Grzybowska 99

 

37 983,60

3.

Firma Transportowo-Handlowa
 „MET-TRANS”
Tadeusz Łazarek
33-181 Siemiechów 41

 

30 000,00

4.

Zespół Usługowy
Krzysztof Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44

 

15 424,02

5.

Wielobranżowy Zakład
Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala
32-700 Dziewin Mikluszowice 219

 

14 471,92

6.

FTR Spółka z o.o
32-709 Drwinia ,Wyżyce 36

 

18 089,90

UG Szczurowa