2020-05-26
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi

 

Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 25 maja 2020 godz. 9.30

Zadanie:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi:

 

Cz. 1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont szkoły podstawowej w Uściu Solnym – w branży ogólnobudowlanej

Cz. 2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży ogólnobudowlanej

Cz. 3 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży elektrycznej

Cz. 4 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży instalacyjnej

Cz. 5 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Budowa punktów obsługi rowerzystów - w branży ogólnobudowlanej.

Cz. 6 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Docieplenie stropu na budynku szkoły podstawowej w Woli Przemykowskiej - w branży ogólnobudowlanej

 

1.Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodnicząca  Komisji

Halina  Święch       -  Sekretarz

Michał Czesak     -  Członek

 

2.Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę odpowiednio dla każdej części pełnienia funkcji inspektora nadzoru:

 

Cz. 1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont szkoły podstawowej w Uściu Solnym – w branży ogólnobudowlanej – 2 500,00

Cz. 2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży ogólnobudowlanej – 30 000,00

 

Cz. 3 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży elektrycznej – 3 500,00

Cz. 4 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży instalacyjnej – 10 000,00

Cz. 5 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Budowa punktów obsługi rowerzystów - w branży ogólnobudowlanej – 3 000,00

Cz. 6 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Docieplenie stropu na budynku szkoły podstawowej w Woli Przemykowskiej - w branży ogólnobudowlanej – 2 300,00

 

3.Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

 

Cz. 1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont szkoły podstawowej w Uściu Solnym – w branży ogólnobudowlanej

 

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

K&M Michał Strzelec

Ul. Rydygiera 14/3

30-695  Kraków

2 000,00

2

2

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

1 200,00

1

3

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

2 004,90

2

4

Andrzej Szczypior

Oględów 26

28-200 Staszów

5 100,00

3

5

ARKADIS sp. z o.o. Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

11 910,40

2

 

 

Cz. 2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży ogólnobudowlanej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

4 800,00

1

2

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

3 813,00

2

3

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych Marcin Słowik

39-312 Janowic 42

6 000,00

2

4

Andrzej Szczypior

Oględów 26

28-200 Staszów

8 100,00

2

5

ARKADIS sp. z o.o. Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

11 910,40

2

6

K&M Michał Strzelec

Ul. Rydygiera 14/3

30-695  Kraków

10 800,00

2

 

 

 

Cz. 3 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży elektrycznej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

18 450,00

2

2

Andrzej Szczypior

Oględów 26

28-200 Staszów

5 100,00

3

3

Łukasz Grudzień

ul. Włoszyn 2A

32-820 Szczurowa

4 350,00

2

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

BUD-TERMEL Piotr Skóra

44-100 Gliwice

Ul. Moniuszki 18/33

5 965,50

-

5

ARKADIS sp. z o.o. Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

9 193,19

2

 

 

Cz. 4 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych  - w branży instalacyjnej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego Robert Raczyński

Ul. Spokojna 3

32-800 Brzesko

3 690,00

2

2

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

20 910,00

2

3

Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie

Mgr inż. Ryszard Machowski

Ul. Wypoczynkowa 25

33-112 Tarnowiec

8 000,00

2

4

ARKADIS sp. z o.o. Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

9 870,44

2

 

 

Cz. 5 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Budowa punktów obsługi rowerzystów - w branży ogólnobudowlanej – 3 000,00

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

K&M Michał Strzelec

Ul. Rydygiera 14/3

30-695  Kraków

2 200,00

2

2

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

1 200,00

1

3

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

1 980,30

2

4

Andrzej Szczypior

Oględów 26

28-200 Staszów

5 100,00

3

5

ARKADIS sp. z o.o. Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

11 967,15

2

 

 

Cz. 6 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Docieplenie stropu na budynku szkoły podstawowej w Woli Przemykowskiej - w branży ogólnobudowlanej – 2 300,00

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

K&M Michał Strzelec

Ul. Rydygiera 14/3

30-695  Kraków

2 200,00

2

2

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

1 200,00

1

3

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

861,00

2

4

Andrzej Szczypior

Oględów 26

28-200 Staszów

2 000,00

3

5

ARKADIS sp. z o.o. Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

11 967,15

2

 

4.Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

UG Szczurowa