2020-05-21
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert - Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych i rekreacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj

Zadanie: Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych i rekreacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj

1.    Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    - Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch       -  Sekretarz
Maciej Pasierb       -  Członek

2.    Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 155 000,00 zł

3.   Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

Okres gwarancji i rękojmi w m-cach

1

Firma Handlowo Usługowa  EL-BUD Leszek Wójcik

32-825 Borzęcin 589 F

116 747,21

84

2

INGBERG SP. ZO.O.

IL. Św. Filipa 23/3

168 350,59

84

UG Szczurowa