2020-05-19
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA-Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa – Włoszyn

 

  WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

UG.I.271.3.2020                                                                                                      Szczurowa 19.05.2020

 Dot. postępowania pn: Remont budynku Domu Ludowego Szczurowa – Włoszyn

  

                        Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

 

1.Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Firma Usługowo-Handlowa  HORNBUD Jacek Zabawa

33-121 Łętowice 363 A

 

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

3. Z   postępowania  nie odrzucono żadnej oferty.

 

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

/ pkt.

Okres gwarancji i rękojmi w m-cach/ pkt.

HP BAUSYSTEM  sp. z o.o.

Uszew 491

32-865 Uszew

211 625,98

 

50,75 pkt.

84

 

40 pkt.

Razem punkty: 90,75 pkt.

Majer Usługi Budowlane Paweł Majerski

Ul. Kazimierza Brodzińskiego 53

32-700 Bochnia

271 135,83

 

39,61 pkt.

84

 

40 pkt.

Razem punkty: 79,61 pkt.

Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Jan Palej

Ul. Łany 15

32-700 Bochnia

253 746,21

 

42,33 pkt.

84

 

40 pkt.

Razem punkty: 82,33 pkt.

Krystian Uryga URBUD Usługi Remontowo – Budowlane

Łęka 134

33-322 Korzenna

246 340,03

 

43,60 pkt.

84

 

40 pkt.

Razem punkty: 83,60 pkt.

EM-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Edyta Miśkowiec

Ul. Lwowska 149

32-820 Szczurowa

245 483,21

 

43,75

84

 

40

Razem punkty: 83,75 pkt.

Firma Usługowo-Handlowa  HORNBUD Jacek Zabawa

33-121Łętowice 363 A

179 008,75

60 pkt.

84

40 pkt.

Razem punkty: 100 pkt.

MS LUMA  sp. z o.o.

Ul. Kornela Makuszyńskiego 10 a

31-752 Kraków 

274 097,38

 

39,19 pkt.

84

 

40

Razem punkty:79,19 pkt.

Firma Handlowo Usługowa  EL-BUD Leszek Wójcik

32-825 Borzęcin 589 F

199 826,00

53,75 pkt.

84

40 pkt.

Razem punkty: 93,75 pkt.

SOLID-MAX MONIKA PAJOR

Ul. Św. Krzysztofa 44

33-312 Tęgoborze

280 000,00

 

38,36 pkt.

84

 

40 pkt.

Razem punkty: 78,36 pkt.

Firma Budowlana BARTIMEX

Chroniony sp. z o.o.

Ul. Żabieńska 7A

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Ul. Zazamcze 28

33-200 Dąbrowa Tarnowska

210 790,59

 

 

 

 

50,95 pkt.

72

 

 

 

 

34,95 pkt.

Razem punkty: 85,24 pkt.

 

 

Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD Dariusz Bilski

33-114 Rzuchowa  74 A

235 561,53

45,60 pkt.

84

40 pkt.

Razem punkty: 85,60 pkt.

Andrzej Pudełko Zakład Budowlano-Remontowy

Ul. Szkotnik 10

33-240 Żabno 

223 079,95

 

48,15 pkt.

84

 

40 pkt.

Razem punkty: 88,15 pkt.

Zakład Remontowo-Budowlany Lucyna Wygoda

Krzeczów 410

32-700 Bochnia

246 659,40

 

43,54

84

 

40

Razem punkty: 83,54 pkt.

FLIZ-BUD Paweł Leśniak

Trzetrzewina 3

33-395 Chełmiec

238 000,00

 

45,13 pkt.

84

 

40 pkt.

Razem punkty: 85,13 pkt.

        Z  Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 26.05.2020 r.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.                                                                                            

 

UG Szczurowa