2020-05-19
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA-Remont szkoły podstawowej w Uściu Solnym

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA


ZP -271.5.2020                                                                                                      Szczurowa – 19.05.2020

 Dot. postępowania pn.:  Remont szkoły podstawowej w Uściu Solnym

                       Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

 

1.Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD Dariusz Bilski

33-114 Rzuchowa  74 A

 

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

3. Z   postępowania  odrzucono ofertę:

 

3.1  ULTIMUS

UL. Jagiellońska 21/3

33-300 Nowy Sącz

Uzasadnienie: wykonawca nie złożył  wraz z ofertą wyceny prac: tabeli elementów scalonych. Obowiązek złożenia dokumentu wynikał z zapisu SIWZ,  rozdz. II pkt. 4.1 ppkt. 5) Inne dokumenty składane wraz z ofertą.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 prawa zamówień publicznych. 

 

3.2  TOMAX SP. Z O.O.

Ul. Bernardyńska 15/9

33-100 Tarnów

Uzasadnienie: wykonawca nie złożył  wraz z ofertą wyceny prac: tabeli elementów scalonych. Obowiązek złożenia dokumentu wynikał z zapisu SIWZ,  rozdz. II pkt. 4.1 ppkt. 5) Inne dokumenty składane wraz z ofertą.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 prawa zamówień publicznych.

 

3.3.  Zakład Remontowo-Budowlany Lucyna Wygoda

Krzeczów 410

32-700 Bochnia

Uzasadnienie: wykonawca zaoferował termin wykonania zamówienia 4 miesiące od daty przekazania placu budowy, podczas kiedy wymagalny termin wykonania zamówienia wskazany przez zmawiającego to 3 miesiące od daty przekazania placu budowy.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 prawa zamówień publicznych 

 

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

/

pkt

Okres gwarancji i rękojmi w m-cach / pkt

1

Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD Dariusz Bilski

33-114 Rzuchowa  74 A

149 449,69

 

60 pkt.

84

 

40 pkt.

Razem punktów: 100

2

ULTIMUS

UL. Jagiellońska 21/3

33-300 Nowy Sącz

143 414,03

84

Oferta odrzucona

3

EM-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Edyta Miśkowiec

Ul. Lwowska 149

32-820 Szczurowa

172 008,69

 

52,13 pkt.

84

 

40 pkt.

Razem punktów: 92,13

4

TOMAX SP. Z O.O.

Ul. Bernardyńska 15/9

33-100 Tarnów

212 627,83

84

Oferta odrzucona

5

Zakład Remontowo-Budowlany Lucyna Wygoda

Krzeczów 410

32-700 Bochnia

241 569,00

84

Oferta odrzucona

 

 

       Z  Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 26.05.2020 r.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.                                                                                            

UG Szczurowa