2019-12-05
Zamówienia publiczne / Protokół z dnia 05.12.2019r z otwarcia ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu AGD w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019.

W sesji otwarcia uczestniczyła ze strony zamawiającego Stanisława Giza, która stwierdziła: Na dostawę sprzętu AGD część I wpłynęło 9 ofert

Lp.

Nazwa oferenta

Wycena

1

Firma Handlowa ROLCHEM Słowik Tadeusz 32-813 Uście Solne

6 157,00 zł

2

TECHNIKA GROUP ul. Miłosna 2, Ochaby Małe, 43-430 Skoczów

6 429,72 zł

3

„PARTNER” Działalność Handlowa R. Hebal, J. Piotrowski ul. Lwowska 10, 32-820 Szczurowa

6 271,90 zł

4

PHU GSTRO CENTRUM Adam Koprowski ul. Poznańska 70A , 64-920 Piła

7 423,87 zł

5

Hurtownia Robin Danuta Robaczewska ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza

6 210,58 zł

6

DRZEWIARZ – BIS Sp. z o.o.
87-600 Lipno , ul. Wyszyńskiego 46A

10 210,00 zł

7

GASTROTEKA Anna Wirkus
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 17/L1

7 261,85 zł

8

BMS Sp.J Z. Bielecki
Ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyń

6 288,99 zł

9

GASTRO BEST Monika Kurkowska
Ul. Kujawska 4, 05-820 Piastów

6 823,72 zł

Po zapoznaniu się z ofertami na dostawę sprzętu AGD część I została wybrana najkorzystniejsza: Firma Handlowa ROLCHEM Słowik Tadeusz 32-813 Uście Solne - 6 157,00 zł

UG Szczurowa