2019-12-04
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 04 grudnia 2019 r. godz. 9:15

Zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Szczurowa w sezonie 2019/2020

Części zamówienia:
1) Zimowe utrzymanie dróg południowo - wschodnia część gminy: odpłużanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg I, II, III kolejności
2) Zimowe utrzymanie dróg północno - zachodnia część gminy:  odpłużanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg I, II, III kolejności

Komisja w składzie:
Maria Kania - Przewodnicząca Komisji
Halina Święch - Sekretarz
Krystyna Gibała - Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:
I część - 250 000,00 zł
II część - 250 000,00 zł

Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert: cześć I Zimowe utrzymanie dróg I, II, III kolejności południowo - wschodnia części gminy: odpłużanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena jedn. akcji

Czas reakcji

1.

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44

11 242,80

0,5 h

2.

„DZIEŃ” Michał Dzień. ul. Krakowska 45
32-820 Szczurowa

6 100,00

0,05 h


Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert: cześć II Zimowe utrzymanie dróg I, II, III kolejności północno - zachodnia części gminy: odpłużanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena jedn. akcji

Czas reakcji

1.

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44

12 275,28

0,5 h

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „EDER” Wąs Wiesław 32-822 Strzelce Wielkie 55A

10 736,00

0,5h

 

UG Szczurowa