2019-10-30
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa

WYNIKI POTĘPOWANIA

        ZP -271.30.2019                                                                                              Szczurowa – 30.10.2019

         Dot. postępowania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa

Część 1. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa - w branży ogólnobudowlanej konstrukcyjnej 

Część 2. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa - w zakresie konserwatorskim


                       Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dla obu części:

 1.Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Karolina Słapak

Firma Budowlano Konserwatorski ESKA

Ul. Torfowa 6

30-384 Kraków

 2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3. W postępowaniu nie  odrzucono żadnej  oferty.  

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

Część 1. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa - w branży ogólnobudowlanej konstrukcyjnej 

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  /

pkt

Czas reakcji inspektora / pkt

Ilość punktów ogółem

1

Konsorcjum

Lider: KABIS sp. z o.o.

Ul. Bialska 16

42-200 Częstochowa

Uczestnik: KABIS CONSULTING

Konrad Piesyk

Ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211

42-202 Częstochowa

15 000,00 zł

 

 

 

 

12,80 pkt.

2 godz.

 

 

 

 

40 pkt.

 

 

 

 

 

52,80

2

Kompleksowe Usługi Inwestycyjne

PROGRES Monika Płeszka

Os. Na Stoku 50/13

25-437 Kielce

15 000,00 zł

 

12,80 pkt.

2 godz.

 

40 pkt.

 

 

52,80

3         

Karolina Słapak

Firma Budowlano Konserwatorski ESKA

Ul. Torfowa 6

30-384 Kraków

3 200,46 zł

 

60 pkt.

2 godz.

 

40 pkt.

 

 

100

 Część 1. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa - w zakresie konserwatorskim:

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena 

 Czas reakcji inspektora

Ilość punktów ogółem

1

Konsorcjum

Lider: KABIS sp. z o.o.

Ul. Bialska 16

42-200 Częstochowa

Uczestnik: KABIS CONSULTING

Konrad Piesyk

Ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211

42-202 Częstochowa

15 000,00 zł

 

 

 

13,77 pkt.

2 godz.

 

 

 

40 pkt.

 

 

 

 

53,77

2

Kompleksowe Usługi Inwestycyjne

PROGRES Monika Płeszka

Os. Na Stoku 50/13

25-437 Kielce

40 000,00 zł

 

5,16 pkt.

2 godz.

 

40 pkt.

 

 

45,16

3         

Karolina Słapak

Firma Budowlano Konserwatorski ESKA

Ul. Torfowa 6

30-384 Kraków

3 444,00 zł

 

60 pkt.

2 godz.

 

40 pkt.

 

 

100

           Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 05.11.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.                                                                                                                                                                                                             

 

UG Szczurowa