2019-10-29
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 29.10.2019 - Udzielenie kredytu długoterminowego

Zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł

  1. Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    -   Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch       -   Sekretarz
Maria Czesak         -  Członek

  1. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 630 000,00
  1. Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena 

1

Krakowski Bank Spółdzielczy
32-150 Kraków
Rynek Kleparski 8

654 690,08 zł

2

Powszechna kasa Oszczędności
Bank Polski SA
Regionalne Centrum Korporacyjne
Aleja Pokoju 5
32-548 Kraków

487 677,29 zł

3         

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Małopolski
Ul. Promienistych 1
31-481 Kraków

425 882,60 zł

  1. Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne.
UG Szczurowa