2019-10-25
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 25 października - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 25 października 2019 godz. 12.15

Zadanie: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

  1. Komisja w składzie:

Teresa Sznajder   - Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch     -  Sekretarz
Krystyna Gibała    - Członek

  1. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 1 014 000,00
  1. Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena 

 Okres gwarancji
i rękojmi

1

WAWRZASZEK ISS sp. z o.o.
Ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko Biała

1 051 000,00

24 m-cy

4.Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne.

UG Szczurowa