2019-10-22
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 22 października 2019 godz. 9.15 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa

  1. Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    - Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch       -  Sekretarz
Joanna Kuryło       -  Członek

  1. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę:

Część 1. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa - w branży ogólnobudowlanej konstrukcyjnej  -  4 000,00 zł

Część 2. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa - w zakresie konserwatorskim – 4 000,00 zł

  1. Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:

Część 1. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa - w branży ogólnobudowlanej konstrukcyjnej 

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena 

 Czas reakcji inspektora

1

Konsorcjum
Lider: KABIS sp. z o.o.
Ul. Bialska 16
42-200 Częstochowa

Uczestnik: KABIS CONSULTING
Konrad Piesyk
Ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211
42-202 Częstochowa

15 000,00 zł

2 godz.

2

Kompleksowe Usługi Inwestycyjne
PROGRES Monika Płeszka
Os. Na Stoku 50/13
25-437 Kielce

15 000,00 zł

2 godz.

3

Karolina Słapak
Firma Budowlano Konserwatorski ESKA
Ul. Torfowa 6
30-384 Kraków

3 200,46 zł

2 godz.

 

Część 1. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa - w zakresie konserwatorskim:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena 

 Czas reakcji inspektora

1

Konsorcjum
Lider: KABIS sp. z o.o.
Ul. Bialska 16
42-200 Częstochowa

Uczestnik: KABIS CONSULTING
Konrad Piesyk
Ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211
42-202 Częstochowa

15 000,00 zł

2 godz.

2

Kompleksowe Usługi Inwestycyjne

PROGRES Monika Płeszka
Os. Na Stoku 50/13
25-437 Kielce

40 000,00 zł

2 godz.

3

Karolina Słapak
Firma Budowlano Konserwatorski ESKA
Ul. Torfowa 6
30-384 Kraków

3 444,00 zł

  1. godz.

4.Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne.

UG Szczurowa