2019-10-04
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA - Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa

ZP -271.27.2019                                                                                            Szczurowa – 04.10.2019

Dot. postępowania pn.: Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Roland Róg ART. SERVICE
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Ul. Monte Cassino 6/55b
30-337 Kraków

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu  odrzucono ofertę złożoną przez wykonawcę:

SECCO Krzysztof Opiłło
Ul. Obozowa 45 F/10
30-383 Kraków

Uzasadnienie: wykonawca nie złożył  wraz z ofertą wyceny prac: tabeli elementów salowych. Obowiązek złożenia dokumentu wynikał z zapisu SIWZ,  rozdz. II pkt. 4.5) Inne dokumenty składane wraz z ofertą.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 prawa zamówień publicznych 

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  /pkt

Okres rękojmi i gwarancji w m-cach  / pkt

1

KADESZ – Sebastian Smagłowski Konserwacja Dzieł Sztuki

Oś. Legionów Polskich 7/1

28-100 Busko - Zdrój

369 000,00

 

40 pkt

84

 

40 pkt

Łączna ilość punktów: 80

2

SECCO Krzysztof Opiłło

Ul. Obozowa 45 F/10

30-383 Kraków

325 344,01

84

Oferta odrzucona

3         

Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych

Anita Doniec

Ul. Praska 28A/31

30-328 Kraków

369 999,99

 

39,88 pkt

84

 

40 pkt

Łączna ilość punktów: 79,88

4

Roland Róg ART. SERVICE

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

Ul. Monte Cassino 6/55b

30-337 Kraków

245 940,96

 

60 pkt

84

 

40 pkt

 

Łączna ilość punktów: 100

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 10.10.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

 

UG Szczurowa