2019-09-27
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 27 września 2019r. godz. 12.15 - Remont drogi gminnej Strzelce Małe – Barczków

Zadanie: Remont drogi gminnej Strzelce Małe – Barczków nr 250526K w km 0 +000 – 0+995 w miejscowości Barczków, Uście Solne na terenie gminy Szczurowa

Komisja w składzie:

Maria Kania    – Przewodniczący   Komisji
Krzysztof Brzezinski -   Członek
Halina  Święch     -  Sekretarz

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę: 413 390,00zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres rękojmi i gwarancji

1.

KWARC Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119, 28-100 Busko Zdrój

 

362 413,35

84 m-ce

2.

BUD -DRUG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg ŁAGOSZ Spółka Jawna
Przyborów 398,32-825 Borzecin

337 821,23

84 m-ce

3.

BUDOMEX Kazimierz Górniak Sp. Jawna  Kamieniec 8, 28-230 Połaniec

 

354 296,09

 

84 m-ce

4.

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32—822 Strzelce wielkie 44

440 135,12

 

60 m-cy

UG Szczurowa