2019-09-23
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 23 września 2019 godz. 9.15 - Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa

Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 23 września 2019 godz. 9.15

Zadanie: Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa

1. Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    - Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch       -  Sekretarz
Michał Czesak       -  Członek

2. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 440 000 zł

3. Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena 

 Okres rękojmi
i gwarancji

1

KADESZ – Sebastian Smagłowski Konserwacja Dzieł Sztuki

Oś. Legionów Polskich 7/1

28-100 Busko - Zdrój

369 000,00

84

2

SECCO Krzysztof Opiłło

Ul. Obozowa 45 F/10

30-383 Kraków

325 344,01

84

3         

Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych, Anita Doniec

Ul. Praska 28A/31

30-328 Kraków

369 999,99

84

4

Roland Róg ART. SERVICE

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

Ul. Monte Cassino 6/55b

30-337 Kraków

245 940,96

84

4. Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne.

UG Szczurowa