2019-09-19
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 19 września 2019 godz. 9.15 - Remont lokalu dla potrzeb świetlicy w m. Szczurowa

Zadanie: Remont lokalu dla potrzeb świetlicy w m. Szczurowa

 1. Komisja w składzie: 

Teresa Sznajder   - Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch      -  Sekretarz
Michał Czesak      -  Członek 

2. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 272 000 zł

3. Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert: 

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji
i rękojmi  w m-cach

1

Firma Remontowo-Budowlana Marcin Miśkowiec
Ul. Lwowska 149
32-820 Szczurowa

248 380,08

84

  4. Termin wykonania zamówienia  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

Szczurowa: 19.09.2019

UG Szczurowa