2019-08-27
Zamówienia publiczne / Protokół z otwarcia ofert - zakup i dostawa sprzętu AGD w ramach Funduszu Sołeckiego

Protokół z dnia 27.08.2019r z otwarcia ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe  na zakup i dostawę sprzętu AGD w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019.

W sesji otwarcia uczestniczyła ze strony zamawiającego  Stanisława Giza, która stwierdziła:  Na dostawę sprzętu AGD część I wpłynęło 7 ofert

Lp.

Nazwa oferenta

Wycena

1

Firma Handlowa ROLCHEM    Słowik Tadeusz  32-813 Uście Solne

9 362,00 zł 

2

Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak  

 Gorzeszów 19, 58—405 Krzeszów

12 580,44 zł

3

„PARTNER” Działalność Handlowa  R. Hebal, J. Piotrowski ul. Lwowska 10, 32-820 Szczurowa   

10 371,00 zł

4

Przedsiębiorstwo Handlowe UNIGA

ul. Rejtana 22/98  35-310 Rzeszów  

10 043,00 zł 

5

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa

35-310 Rzeszów, Al. Rejtana 8

12 748,95 zł

6

DRZEWIARZ – BIS Sp. z o.o.

87-600 Lipno , ul. Wyszyńskiego 46A

13 400,00 zł

7

GASTROTEKA Anna Wirkus

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 17/L1

10 743,74 zł

 Na dostawę sprzętu AGD  część II wpłynęły 4 oferty 

Lp.

Nazwa oferenta

Wycena

1

Firma Handlowa ROLCHEM    Słowik Tadeusz  32-813 Uście Solne

 

4 060,00 zł 

2

„PARTNER” Działalność Handlowa  R. Hebal, J. Piotrowski ul. Lwowska 10, 32-820 Szczurowa   

4 290,00 zł

3

DRZEWIARZ – BIS Sp. z o.o.

87-600 Lipno , ul. Wyszyńskiego 46A

 5 010,00 zł

4

GASTROTEKA Anna Wirkus

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 17/L1

3 900,45 zł

Ponadto wpłynęła oferta od: MAWI M. Piszczek & W. Dziedzic SP.J  32-765 Rzezawa, ul. Przemysłowa 75, która została uznana za nieważną, ponieważ oferent wycenił tylko 1 artykuł z części  I, natomiast zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Po zapoznaniu się z ofertami  na dostawę sprzętu AGD  część I  została  wybrana  najkorzystniejsza: 

Firma Handlowa ROLCHEM Słowik Tadeusz  32-813 Uście Solne -   9 362,00 zł

Na dostawę sprzętu AGD część II została wybrana  najkorzystniejsza: 

GASTROTEKA Anna Wirkus    84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 17/L1-   3 900,45 zł

 

UG Szczurowa