2019-08-20
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert- Rozbudowa i remont budynku OSP w Uściu Solnym

Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 20 sierpnia 2019 r. godz. 9:15

Zadanie: Rozbudowa i remont budynku OSP w Uściu Solnym

1. Komisja w składzie:
Teresa Sznajder- Przewodnicząca Komisji
Halina Święch- Sekretarz
Joanna Kuryło- Członek
 
2. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 458 000 zł
 
3. Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:
 
 Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 Cena w zł.
 Okres gwarancji
i rękojmi w m-cach
 1.
 Firma Remontowo- Budowlana
 Marcin  Miśkowiec
 ul. Lwowska 149
 32-820 Szczurowa
460 020,19
72
 2.
 Zakład Budowlano- Remontowy
 Andrzej Pudełko
 ul. Szkotnik 10
 33-240 Żabno
413 662,28
84
 3.
 HP BAUSYSTEM sp. z o.o.
 Uszew 491
 32-865 Uszew
582 191,82
84
 
4. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i wymagalne. 
 
Szczurowa: 20.08.2019 r.
UG Szczurowa