2019-08-13
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej

 

WYNIKI POTĘPOWANIA

ZP -271.22.2019                                                                                                                            Szczurowa – 13.08.2019

 

Dot.  postępowanie pn: Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej:

1.     Otwarta Strefa Aktywności w Dołędze

2.     Plac zabaw w Dąbrowce Morskiej       

3.     Plac Zabaw w Woli Przemykowskiej – Zamłyniu

4.     Plac zabaw w  Woli Przemykowskiej Natkowie

5.     Wiata przystankowo-turystyczna w m. Niedzieliska

 

 

          Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

 

1.             Odpowiednio dla poszczególnych części wybrano oferty złożone przez Wykonawców:

1)      Część I - Otwarta Strefa Aktywności w Dołędze

PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski

Majdan  Brzezicki 42

21-050 Piaski

 

2)      Część II - Plac zabaw w Dąbrowce Morskiej  

KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

    

3)      Część III - Plac Zabaw w Woli Przemykowskiej – Zamłyniu

KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

 

4)      Część IV - Plac zabaw w  Woli Przemykowskiej  - Natkowie

PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski

Majdan  Brzezicki 42

21-050 Piaski

 

Oferty dla poszczególnych części zawierają  najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

 

2.Postępowanie unieważniono  dla części V - Wiata przystankowo-turystyczna w m. Niedzieliska

 

Uzasadnienie:

Art. 93 ust 1 PZP – w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta

 

3. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

4.W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

5.Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Część I – Otwarta strefa Aktywności w Dołędze

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji i rękojmi

1.

PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski

Majdan  Brzezicki 42 , 21-050 Piaski

54 294,53

84 m-ce

Łączna ilość punktów: 100

60

40

2.

KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

 32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

61 246,13

84 m-ce

Łączna ilość punktów: 93,19

53,19

40

 

Część II – Plac zabaw w Dąbrowce Morskiej       

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

i rękojmi

1.

PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski

Majdan  Brzezicki 42 , 21-050 Piaski

22 179,96

84 m-ce

Łączna ilość punktów: 77,33

37,33

40

2.

KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

13 801,10

84 m-ce

Łączna ilość punktów: 100

60

40

 

Część III  – Plac Zabaw w Woli Przemykowskiej – Zamłyniu

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

i rękojmi

1.

PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski

Majdan  Brzezicki 42 , 21-050 Piaski

49  075,15

84 m-ce

Łączna ilość punktów: 89,97

49,97

40

2.

KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

 32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

40 872,05

84 m-ce

Łączna ilość punktów: 100

60

40

 

Część IV Plac zabaw w  Woli Przemykowskiej Natkowie

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

i rękojmi

1.

PPHU  MEVIUS Mateusz Cichowski

Majdan  Brzezicki 42 , 21-050 Piaski

46 397,44

84 m-ce

Łączna ilość punktów: 100

60

40

2.

KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

76 816,33

84 m-ce

Łączna ilość punktów:76,24

36,24

40

   

 

          Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 20.08.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.                                                                                            

                 

 

 

UG Szczurowa