2019-08-07
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert - Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

Zadanie: . Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodniczący   Komisji
Halina  Święch     -  Sekretarz
Michał Czesak       -   Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:

  1. Otwarta Strefa Aktywności w Dołędze – 60 000,00zł
  2. Plac zabaw w Dąbrowce Morskiej        - 12 194,00zł
  3. Plac Zabaw w Woli Przemykowskiej – Zamłyniu – 38 655,00zł
  4. Plac zabaw w  Woli Przemykowskiej Natkowie -  37 157,00zł
  5. Wiata przystankowo-turystyczna w m. Niedzieliska – 17 717,00zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Część I – Otwarta strefa Aktywności w Dołędze

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji i rękojmi

1.

PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski

Majdan  Brzezicki 42 , 21-050 Piaski

54 294,50

84 m-ce

2.

KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

 32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

61 246,13

84 m-ce

Część II – Plac zabaw w Dąbrowce Morskiej       

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

i rękojmi

1.

PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski

Majdan  Brzezicki 42 , 21-050 Piaski

22 179,90

84 m-ce

2.

KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

13 801,10

84 m-ce

Część III  – Plac Zabaw w Woli Przemykowskiej – Zamłyniu

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

i rękojmi

1.

PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski

Majdan  Brzezicki 42 , 21-050 Piaski

49  075,10

84 m-ce

2.

KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

 32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

40 872,05

84 m-ce

Część IV Plac zabaw w  Woli Przemykowskiej Natkowie

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

i rękojmi

1.

PPHU  MEVIUS Mateusz Cichowski

Majdan  Brzezicki 42 , 21-050 Piaski

46 397,40

84 m-ce

2.

KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

76 816,33

84 m-ce

Część V .Wiata przystankowo-turystyczna w m. Niedzieliska  nie wpłynęła żadna oferta.

UG Szczurowa