2019-08-05
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert - Remont drogi Zaborów za cmentarzem

Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 05 SIERPNIA  2019r. godz. 9.15

Zadanie: Remont drogi  Zaborów za cmentarzem na działce nr 1290 w km 0+300 d0 +500 .

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodniczący   Komisji
Halina  Święch     -  Sekretarz
Maria Kania       -   Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:  27 000,00zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1.

BUD -DROG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg ŁAGOSZ SPÓŁKA JAWNA Przyborów 398,
32-825 Borzęcin

39 138,60

 84 m-ce

2.

KWARC Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119,
28-100 Busko Zdrój

46 764,60

 84 m-ce

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
39-200 Dębica  ul. Drogowców 1

42 660,83

84 m-ce

4.

ENIGMA GROUP Spółka z o.o  32-700 Bochnia
 ul. Chodenicka 39

51 168,00

84 m-ce

UG Szczurowa