2019-07-26
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA-Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

WYNIKI POTĘPOWANIA

ZP -271.19.2019                                                                                                               Szczurowa – 25.07.2019

Dot.  postępowanie pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

Część 1. Remont dróg dojazdowych do pól - w branży drogowej

Część 2. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa - w branży ogólnobudowlanej konstrukcyjnej

Część 3. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa - w zakresie konserwatorskim

Część 4.Remont szkoły podstawowej w Szczurowej : rozbudowa instalacji wodnokanalizacyjnej  oraz budowa wewnętrznej instalacji wodnej p.poż. -  w branży instalacyjnej

Część 5.Remont szkoły podstawowej w Uściu Solnym: wydzielenie pożarowych klatek schodowych  w części  przedszkolnej budynku – w branży ogólnobudowlanej – konstrukcyjnej

           Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.             Dla części 1 wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Projektowo – Usługowa „PRODROM” S.C.Julita Dratwa Stanisław Dratwa Okocim

ul.Cesarski Gościniec 2

32-800 Brzesko

 Oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

2.             Postępowanie unieważniono  dla części : 

- Część 2. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa - w branży ogólnobudowlanej konstrukcyjnej  

Uzasadnienie:

Art. 93 ust 7 PZP – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Wykonawca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru, wyłoniony w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wycofał się z podpisania umowy, zatem zawarcie mowy na nadzór staje się bezprzedmiotowe. 

- Część 3. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa - w zakresie konserwatorskim  

Uzasadnienie:

Art. 93 ust 1 PZP – w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta 

- Część 4. Remont szkoły podstawowej w Szczurowej: rozbudowa instalacji wodnokanalizacyjnej  oraz budowa wewnętrznej instalacji wodnej p.poż. -  w branży instalacyjnej:  

Uzasadnienie:

Art. 93 ust 1 PZP – w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta 

- Część 5. Remont szkoły podstawowej w Uściu Solnym: wydzielenie pożarowych klatek schodowych  w części  przedszkolnej budynku – w branży ogólnobudowlanej – konstrukcyjnej 

Uzasadnienie:

Art. 93 ust 7 PZP – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Postępowanie na roboty budowlane  będące przedmiotem nadzoru zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta, zatem zawarcie mowy na nadzór staje się bezprzedmiotowe. 

3. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy. 

4.W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

5.Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

Dotyczy części 1 : Remont dróg dojazdowych do pól  w branży drogowej

LP.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Czas reakcji inspektora

1.

Jacek Legutko Maszkienice 181 A ,

32-828 Biadoliny Szlacheckie

1 750,00zł

2 godziny

Razem punkty: 96,57

56,57

40

2

Firma Projektowo – Usługowa „PRODROM” S.C.Julita Dratwa Stanisław Dratwa Okocim

ul.Cesarski Gościniec 2

32-800 Brzesko

1 650,00zł

2 godziny

Razem punkty: 100

60

40

Dotyczy : Części 2   Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa – w branży ogólnobudowlanej konstrukcyjnej

LP.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Czas reakcji inspektora

1.

Jacek Legutko 

Maszkienice 181 A ,

32-828 Biadoliny Szlacheckie

4 250,00zł

2 godziny

2

Pracownia Projektowo – Inwestycyjna  „ARKABUD” ARTUCH MACH Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie.

3 600,00zł

2 godziny

 

Dotyczy : Części 5 -  Remont Szkoły Podstawowej w Uściu solnym :wydzielenie pożarowych klatek schodowych w części przedszkolnej budynku – w branży ogólnobudowlanej

LP.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Czas reakcji inspektora

1.

Jacek Legutko 

Maszkienice 181 A ,

32-828 Biadoliny Szlacheckie

         1 350,00zł

2 godziny

2

Pracownia Projektowo – Inwestycyjna  „ARKABUD” ARTUCH MACH Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie.

            900,00zł

2 godziny

3.

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych Marcin Słowik  Janowiec 42

39-312 Janowiec

       1 100,00zł

2 godziny

           Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 01.08.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Marią Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.     

UG Szczurowa