2019-07-25
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA - Remont dróg dojazdowych do pól

ZP -271.17.2019                                                                                                Szczurowa – 25.07.2019

Dot.  postępowanie pn: Remont dróg dojazdowych do pól:

Cz. 1 -  Droga Szczurowa-Lizawki
Cz. 2 -  Droga Kwików – Brzeziny
Cz. 3 -  Droga Górka – Podrząchowie

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu: 

1. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę odpowiednio w poszczególnych częściach:

Cz. 1 - Droga Szczurowa-Lizawki

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44

Cz. 2 -  Droga Kwików – Brzeziny

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44

Cz. 3 -  Droga Górka – Podrząchowie

ENIGMA GROUP Spółka z o.o
32-700 Bochnia
ul. Chodenicka 39

Oferty wybrane w poszczególnych częściach  zawierają najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3.We wszystkich częściach postępowania  odrzucono ofertę Wykonawcy:

KWARC Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119
28-100 Busko Zdrój

Uzasadnienie: Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w rozumieniu art. 90 ustawy prawo zamówień publicznych.  Wykonawca w złożonym wyjaśnieniu oświadczył, że cena została niewłaściwie skalkulowana.

Podstawa prawna: art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Część I – Remont drogi dojazdowej do pól Szczurowa- Lizawki 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1.

ENIGMA GROUP Spółka z o.o  32-700 Bochnia ul. Chodenicka 39

86 309,10

84 m-ce

Ilość uzyskanych punktów:95,6 

55,6

40

2.

TARTAK TIMBER LTD Paweł Jakub Ducinowski  32—825 Borzęcin 586 B

89 400,72

60 m-cy

Ilość uzyskanych punktów:82,1

53,6

28,5

 

3.

KWARC Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119, 28-100 Busko Zdrój

57 459,20

84 m-ce

Oferta odrzucona

4.

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski Waryś 360, 32-825 Borzęcin

105 064,21

84 m-ce

Ilość uzyskanych punktów:85,6

45,6

40

5.

MK BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bilsko 282, 33-314 Łososina Dolna

154 410,75

84 m-ce

Ilość uzyskanych punktów:71

31

40

6.

TRANS –BET Bogumiła Myszka ,32-864 GNOJNIK 513

93 033,26

84 m-ce

Ilość uzyskanych punktów:91,5

51,5

40

7.

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44

79 922,07 

84 m-ce

Ilość uzyskanych punktów: 100

60

40

 Część II – Remont drogi dojazdowej do pól Kwików – Brzeziny

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1.

ENIGMA GROUP Spółka z o.o  32-700 Bochnia ul. Chodenicka 39

45 824,88

84 m-ce

Ilość uzyskanych punktów:98,8

58,8

40

2.

KWARC Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119, 28-100 Busko Zdrój

34 206,30

84 m-ce

Oferta odrzucona

3

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski Waryś 360 32-825 Borzęcin

      53 306,39

84 m-ce

Ilość uzyskanych punktów: 90,5

50,5

40

4.

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44

44 901,36

84 m-ce

Ilość uzyskanych punktów: 100

60

40

 Część III  – Remont drogi dojazdowej do pól Górka - Podrząchowie

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1.

ENIGMA GROUP Spółka z o.o  32-700 Bochnia ul. Chodenicka 39

137 602,56

84 m-ce

Ilość uzyskanych punktów: 100

60

40

2.

KWARC Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119, 28-100 Busko Zdrój

97 935,92

84 m-ce

Oferta odrzucona

3.

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski Waryś 360 32-825 Borzęcin

172 656,26

84 m-ce

Ilość uzyskanych punktów: 87,8

47,8

40

4.

TRANS –BET Bogumiła Myszka ,32-864 GNOJNIK 513

145 757,69

84 m-ce

Ilość uzyskanych punktów:96,6

56,6

40

5.

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44

144 403,09

84 m-ce

Ilość uzyskanych punktów:97,2

57,2

40

Z Wykonawcami  wyłonionymi w postępowaniu  zostaną podpisane umowy w dniu 31.07.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Maria Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa