2019-07-19
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert - Remont dróg dojazdowych do pól

Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 19 lipca  2019r. godz. 12.15

Zadanie: Remont dróg dojazdowych   do pól Szczurowa – Lizawki, Kwików –Brzeziny, Górka – Podrząchowie.

Komisja w składzie:

Maria Kania    – Przewodniczący   Komisji
Halina  Święch     -  Sekretarz
Krzysztof  Solak       -   Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:

  1. Remont drogi dojazdowej do pól Szczurowa-Lizawki – 98 958,00zł
  2. Remont drogi dojazdowej do pól Kwików –Brzeziny – 53 482,00zł
  3. Remont drogi dojazdowej do pól Górka –Podrząchowie – 147 560,00zł 

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert: 

Część I – Remont drogi dojazdowej do pól Szczurowa- Lizawki 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1.

ENIGMA GROUP Spółka z o.o  32-700 Bochnia ul. Chodenicka 39

86 309,10

84 m-ce

2.

TARTAK TIMBER LTD Paweł Jakub Ducinowski  32—825 Borzęcin 586 B

89 400,72

60 m-cy

 

3.

KWARC Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119, 28-100 Busko Zdrój

57 459,20

84 m-ce

4.

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski Waryś 360, 32-825 Borzęcin

105 064,21

84 m-ce

5.

MK BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bilsko 282, 33-314 Łososina Dolna

154 410,75

84 m-ce

6.

TRANS –BET Bogumiła Myszka ,32-864 GNOJNIK 513

93 033,26

84 m-ce

7.

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44

79 922,07 

84 m-ce

 Część II – Remont drogi dojazdowej do pól Kwików – Brzeziny

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1.

ENIGMA GROUP Spółka z o.o  32-700 Bochnia ul. Chodenicka 39

45 824,88

84 m-ce

2.

KWARC Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119, 28-100 Busko Zdrój

34 206,30

84 m-ce

3

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski Waryś 360 32-825 Borzęcin

      53 306,39

84 m-ce

4.

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44

44 901,36

84 m-ce

 Część III  – Remont drogi dojazdowej do pól Górka - Podrząchowie

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1.

ENIGMA GROUP Spółka z o.o  32-700 Bochnia ul. Chodenicka 39

137 602,56

84 m-ce

2.

KWARC Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119, 28-100 Busko Zdrój

97 935,92

84 m-ce

3.

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski Waryś 360 32-825 Borzęcin

172 656,26

84 m-ce

4.

TRANS –BET Bogumiła Myszka ,32-864 GNOJNIK 513

145 757,69

84 m-ce

5.

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44

144 403,09

84 m-ce

UG Szczurowa