2019-07-19
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 19 lipca  2019r. godz. 13.15

Zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Komisja w składzie:
Maria Kania    – Przewodniczący   Komisji
Halina  Święch     -  Sekretarz
Krzysztof Solak    -   Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:  

  1. Remont dróg dojazdowych do pól  w branży  drogowej  - 3000,00zł
  2. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa – w branży ogólnobudowlanej konstrukcyjnej – 4000,00zł
  3. Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa – w zakresie konserwatorskim – 4 000,00zł
  4. Remont Szkoły Podstawowej w Szczurowej: rozbudowa instalacji wodnokanalizacyjnej oraz budowa wewnętrznej instalacji wodnej p. poż. w branży instalacyjnej – 1 800,00zł
  5. Remont Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym :wydzielenie pożarowych klatek schodowych w części przedszkolnej budynku – w branży ogólnobudowlanej – 1 800,00zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Dotyczy części 1 : Remont dróg dojazdowych do pól  w branży drogowej

LP.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Czas reakcji inspektora

1.

Jacek Legutko Maszkienice 181 A ,

32-828 Biadoliny Szlacheckie

1 750,00zł

2 godziny

2

Firma Projektowo – Usługowa „PRODROM” S.C.Julita Dratwa ,Stanisław Dratwa,  Okocim ,ul.Cesarski Gościniec 2 , 32-800 Brzesko

1 650,00zł

2 godziny

Dotyczy : Części 2   Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa – w branży ogólnobudowlanej konstrukcyjnej

LP.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Czas reakcji inspektora

1.

Jacek Legutko  Maszkienice 181 A ,

32-828 Biadoliny Szlacheckie

4 250,00zł

2 godziny

2

Pracownia Projektowo – Inwestycyjna  „ARKABUD” ARTUCH MACH Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie.

3 600,00zł

2 godziny

Dotyczy : Części 5 -  Remont Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym :wydzielenie pożarowych klatek schodowych w części przedszkolnej budynku – w branży ogólnobudowlanej

LP.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Czas reakcji inspektora

1.

Jacek Legutko  Maszkienice 181 A ,

32-828 Biadoliny Szlacheckie

         1 350,00zł

2 godziny

2

Pracownia Projektowo – Inwestycyjna  „ARKABUD” ARTUCH MACH Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie.

            900,00zł

2 godziny

3.

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych Marcin Słowik,  Janowiec 42 , 39-312 Janowiec

       1 100,00zł

 2 godziny

Dotyczy : Części 3 - Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa – w zakresie konserwatorskim – nie wpłynęła żadna oferta

Dotyczy:  Części 4 - Remont Szkoły Podstawowej w Szczurowej: rozbudowa instalacji wodnokanalizacyjnej oraz budowa wewnętrznej instalacji wodnej p.poż. w branży instalacyjnej –  nie wpłynęła żadna oferta

UG Szczurowa