2019-06-11
Zamówienia publiczne / Plan postepowań o udzielanie zamówień publicznych

Plan postepowań o udzielanie  zamówień publicznych
– o którym mowa w art.13a ustawy – Prawo zamówień publicznych  

Na rok 2019

aktualizacja na dzień 11.06.2019

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia netto podana w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postepowania

 

1

 

Rewitalizacja rynku w Uściu Solnym 

 

usługa

 

PN

 

       190 000                                                                                    

 

styczeń  2019

 

2

 

Rozbudowa szkoły podstawowej  w m. Strzelce Wielkie

 

Robota budowlana

 

PN

 

770 000

 

styczeń 2019

 

3

 

Budowa infrastruktury obsługi podróżnych : parkingi, wiaty

 

Robota budowlana

 

PN

 

1 900 000

 

I - III kw. 2019

 

4

 

Budowa miasteczka ruchu drogowego

 

Robota budowlana

 

PN

 

600 000

 

II kw. 2019

 

5

 

Remont dróg transportu rolnego

 

Robota budowlana

 

PN

 

300 000

 

III kw. 2019

 

6

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa”.

 

Usługa

 

PN

 

1 500 000

 

III kw. 2019

 

7

 

Nadzór inwestorski nad poszczególnymi robotami budowlanymi  - udzielany w częściach 

 

Usługa

 

PN

 

200 000

I,II, III, IV kw. 2019

 

8

 

Rewitalizacja  DL w Kopaczach Wielkich

 

Robota budowlana

 

PN

 

860 000

 

II kw. 2019

 

9

 

Remont i rozbudowa remizy OSP Kwików

 

Robota budowlana

 

PN

 

1 250 000

 

II kwa 2019

 

10

 

Rewitalizacja  terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich

 

Robota budowlana

 

PN

 

930 000

 

I kw. 2019

 

11

 

Remont remizy OSP w Uściu Solnym

 

Robota budowlana

 

PN

 

300 000

 

III kw. 2019

 

12

 

Remont Domu Ludowego Włoszyn

 

Robota Budowlana

 

PN

 

210 000

 

III kw. 2019

 

13

 

Renowacja polichromii w dworze Szczurowa – II etap

 

Robota budowlana

 

PN

 

400 000

 

II kw. 2019

 

14

 

Ścieżka rowerowa w m. Niedieliska

 

Robota budowlana

 

PN

 

800 000

 

II kw. 2019

 

15

 

Budowa miejsc  obsługi rowerzystów w m. Niedzieliska

i Uście Solne

 

Robota budowlana

 

PN

 

150 000

 

III kw. 2019

 

16

 

Budowa dróg w osiedlu m. Szczurowa

 

Robota budowlana

 

PN

 

150 000

 

III kw. 2019

 

17

 

Budowa wodociągu  Dołęga

 

Robota budowlana

 

PN

 

220 000

 

III kw. 2019

 

18

 

Budowa ciągu pieszo-jezdnego Dołęga

 

Robota budowlana

 

PN

 

380 000

 

III kw. 2019

 

19

 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Dołędze: pomost, mała architektura

 

Robota Budowlana

 

PN

 

580 000

 

III kw. 2019

 

20

 

Remont Domu Ludowego Zaborów

 

Robota budowlana

 

PN

 

290 000

 

I kw. 2019

 

21

 

Remont Domu Ludowego Niedzieliska

 

Robota budowlana

 

PN

 

800 000

 

II kw.2019

22

Adaptacja pomieszczeń w szkole podstawie w Niedzieliskach

 

Robota budowlana

 

PN

 

160 000

 

II kw 2019

23

Rewitalizacja budynku DL w Strzelcach Wielkich

 

Robota budowlana

 

PN

 

200 000

 

III kw 2019

24

Remont szkoły podstawowej w Szczurowej i Uściu Solnym

 

Robota budowlana

 

PN

 

350 000

 

II - III kw 2019

25

Dokumentacja techniczna – zamówienie udzielane w częściach dla poszczególnych obiektów

 

 

usługa

 

 

PN

 

 

I,II, III, IV kw. 2019

26

Remont szkół podstawowych w Szczurowej i Uściu Solnym

Robota budowlana

PN

360 000

II, III kw. 2019

27

Remont dróg gminnych  -

zamówienie udzielane w częściach dla poszczególnych dróg

Robota budowlana

PN

600 000

II,III,IV kw. 2019

28

Otwarte strefy aktywności, place zabaw - zamówienie udzielane w częściach dla poszczególnych obiektów

Robota budowlana

PN

400 000

III,IV kw. 2019

UG Szczurowa