2019-07-05
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA - Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa

ZP -271.16.2019                                                                                                Szczurowa – 05.07.2019

Dot.  postępowanie pn: Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.             Wybrano ofertę złożone przez Wykonawcę:

Aurum Apis  sp. z o.o.
Ul. Ignacego Solarza 6/16
35-118 Rzeszów 

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3.W postępowaniu  odrzucono ofertę Wykonawcy:

KSAR Sp. z o.o. Sp. Kom.
Ul. Dworska 67
32-045 Wola Kalinowska 

Uzasadnienie: Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w rozumieniu art. 90 ustawy prawo zamówień publicznych.  Wykonawca nie złożył żadnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

 Podstawa prawna: art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

 4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  /

Ilość pkt

Okres rękojmi i gwarancji /

Ilość pkt

1

KSAR Sp. z o.o. Sp. Kom.

Ul. Dworska 67

32-045 Wola Kalinowska

120 000,00

36

Oferta odrzucona

2

KADESZ – Sebastian Smagłowski Konserwacja Dzieł Sztuki

Oś. Legionów Polskich 7/1

28-100 Busko - Zdrój

378 646,80

 

 

28,81 pkt

84

 

 

40 pkt.

Łącznie punktów: 68,81

3

SECCO Krzysztof Opiłło

Ul. Obozowa 45 F/10

30-383 Kraków

449 587,73

 

24,26 pkt

84

 

40 pkt.

Łącznie punktów; 64,26

4

Aurum Apis  sp. z o.o.

Ul. Ignacego Solarza 6/16

35-118 Rzeszów

181 813,68

 

60 pkt.

84

 

40 pkt.

Łącznie punktów: 100

Z Wykonawcami  wyłonionymi w postępowaniu  zostaną podpisane umowy w dniu 12.07.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.                                                                                            

UG Szczurowa