2019-06-27
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert: Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa

Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 27 czerwca 2019 godz. 9.15

 Zadanie: Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa

1.    Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodnicząca  Komisji

Halina  Święch       -  Sekretarz

Michał Czesak-  Członek

 

     2.   Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 440 000 zł

 

3.    Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:

 

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena 

 Okres rękojmi i gwarancji

1

KSAR Sp. z o.o. Sp. Kom.

Ul. Dworska 67

32-045 Wola Kalinowska

120 000,00

36

2

KADESZ – Sebastian Smagłowski Konserwacja Dzieł Sztuki

Oś. Legionów Polskich 7/1

28-100 Busko - Zdrój

378 646,80

84

3

SECCO Krzysztof Opiłło

Ul. Obozowa 45 F/10

30-383 Kraków

449 587,73

84

4

Aurum Apis  sp. z o.o.

Ul. Ignacego Solarza 6/16

35-118 Rzeszów

181 813,68

84

 

4.    Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

 

Szczurowa: 27.06.2019

  

 

 

UG Szczurowa