2019-06-26
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA- Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów mienia komunalnego gminy Szczurowa

 

ZP -271.15.2019                                                                                                Szczurowa – 26.06.2019

Dot.  postępowanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów mienia komunalnego gminy Szczurowa

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano oferty odpowiednio dla każdej z części złożone przez następujących Wykonawców:
  1. Dla części:

cz. I - Dokumentacja - parking usytuowany na działce nr 1024 i 1023/1 w  m.  Szczurowa.

cz. II - Dokumentacja - przedszkole w m. Strzelce Małe

cz. III - Dokumentacja - remiza  OSP Strzelce Małe

cz. VI - Dokumentacja - Rozbudowa szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich

cz. VII -  Dokumentacja - Siłownia zewnętrzna Niedzieliska

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN
Marcin Chryczyk
Ul. Lubańskie 19
34-452 Ochotnica Dolna

  1. Dla części:

cz. IV - Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Wrzępia

cz. V - Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Niedzieliska

 

PP-I  ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie

  1.  Dla części:

cz. VIII - Dokumentacja - Remont drogi  Zaborów za cmentarzem na działce nr 1290

Firma Projektowo-Usługowa  PRODROM  sc
Julita Dratwa, Stanisław Dratwa
Ul. Cesarski Gościniec 2
Okocim

Oferty wybrane  zawierają najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3.W postępowaniu  odrzucono oferty dla cz. IV - Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Wrzępia

oraz cz. V - Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Niedzieliska  wykonawcy:

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych Marcin Słowik
39-312 Janowic 42

Uzasadnienie: Zamawiający wezwal wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w rozumieniu art. 90 ustawy prawo zamowień publicznych.  Wykonawca, przesłał informację, że błędnie wycenil wartość ofert dla obu części.

Podstawa prawna: art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Część 1  - Dokumentacja - parking usytuowany na działce nr 1024 i 1023/1 w  m.  Szczurowa

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

pkt.

Okres gwarancji

i rękojmi / pkt

1

Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o

Ul. B. Komorowskiego 1/14

30-106 Kraków.

33 210,00

 

14,45

48

 

40

Łączna ilość punktów: 54,45

2

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

8 000,00

 

60

48

 

40

Łączna ilość punktów: 100

Część 2 -  Dokumentacja - przedszkole w m. Strzelce Małe

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

pkt.

Okres gwarancji

i rękojmi / pkt

1

C+HOaR Aleksandra Wachnicka

Paweł Wachnicki s.c.

Ul. Sowińskiego 24

70-236 Szczecin

114 205,50

 

15,70

48

 

40

Łączna ilość punktów: 55,30

2

NANA PROJECT sp. z o.o.

Ul. Krakowska 47/15

33-100 Tarnów

78 720,00

 

22,79

48

 

40

Łączna ilość punktów: 62,79

3

INSTAL-TECH Marcin Marzec

Ul. Nowohucka 92A/15

30-726 Kraków

109 470,00

 

16,38

48

 

40

Łączna ilość punktów: 56,38

4

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

29 900,00

 

60

48

 

40

Łączna ilość punktów: 100

Część 3 -  Dokumentacja - remiza  OSP Strzelce Małe

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

pkt.

Okres gwarancji

i rękojmi / pkt

1

Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o

Ul. B. Komorowskiego 1/14

30-106 Kraków.

20 049,00

 

29,92

48

 

40

Łączna ilość punktów: 69,92

2

NANA PROJECT sp. z o.o.

Ul. Krakowska 47/15

33-100 Tarnów

26 900,00

 

22,30

48

 

40

Łączna ilość punktów: 62,30

3

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

10 000,00

 

60

48

 

40

Łączna ilość punktów: 100

4

TREGER Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy

Arkadiusz Kłapa

Ul. Nowy Świat 6

32-020 Wieliczka

14 760,00

 

40,65

48

 

40

Łączna ilość punktów: 810,69

Część 4  - Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Wrzępia

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

pkt.

Okres gwarancji

i rękojmi / pkt

1

PP-I  ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

2 500,00

 

60

48

 

40

Łączna ilość punktów: 100

2

Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o

Ul. B. Komorowskiego 1/14

30-106 Kraków.

4 858,50

 

30,87

48

 

40

Łączna ilość punktów: 70,87

3

NANA PROJECT sp. z o.o.

Ul. Krakowska 47/15

33-100 Tarnów

31 980,00

 

4,69

48

 

40

Łączna ilość punktów: 44,69

4

INSTAL-TECH Marcin Marzec

Ul. Nowohucka 92A/15

30-726 Kraków

18 450,00

 

8,13

48

 

40

Łączna ilość punktów: 48,13

5

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

5 000,00

 

30

48

 

40

Łączna ilość punktów: 70,00

6

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych Marcin Słowik

39-312 Janowic 42

1 400,00

 

 

48

Oferta odrzucona

7

TREGER Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy

Arkadiusz Kłapa

Ul. Nowy Świat 6

32-020 Wieliczka

2 829,00

48

Łączna ilość punktów: 93,02

Część 5  - Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Niedzieliska

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

pkt.

Okres gwarancji

i rękojmi / pkt

1

PP-I  ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

2 500,00

 

60

48

 

40

Łączna ilość punktów: 100

2

Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o

Ul. B. Komorowskiego 1/14

30-106 Kraków.

6 765,00

 

22,17

48

 

40

Łączna ilość punktów: 62,17

3

NANA PROJECT sp. z o.o.

Ul. Krakowska 47/15

33-100 Tarnów

31 980,00

 

4,7

48

 

40

Łączna ilość punktów:44,70

4

INSTAL-TECH Marcin Marzec

Ul. Nowohucka 92A/15

30-726 Kraków

18 450,00

 

8,13

48

 

40

Łączna ilość punktów: 48,13

5

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

4 000,00

 

37,50

48

 

40

Łączna ilość punktów: 77,50

6

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych Marcin Słowik

39-312 Janowic 42

1 400,00

48

Oferta odrzucona

7

TREGER Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy

Arkadiusz Kłapa

Ul. Nowy Świat 6

32-020 Wieliczka

2 829,00

 

 

53,02

48

 

40

Łączna ilość punktów:93,02

Część 6  - Dokumentacja - Rozbudowa szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

pkt.

 Okres gwarancji

i rękojmi / pkt

1

PP-I  ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

147 477,00

 

22,37

48

 

40

Łączna ilość punktów: 62,37

2

C+HOaR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c.

Ul. Sowińskiego 24

70-236 Szczecin

178 780,50

 

18,46

48

 

40

Łączna ilość punktów: 58,48

3

NANA PROJECT sp. z o.o.

Ul. Krakowska 47/15

33-100 Tarnów

89 790,00

 

36,75

48

 

40

Łączna ilość punktów: 76,75

4

INSTAL-TECH Marcin Marzec

Ul. Nowohucka 92A/15

30-726 Kraków

79 950,00

 

41,27

48

 

40

Łączna ilość punktów: 81,27

5

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

55 000,00

 

60

48

 

40

Łączna ilość punktów: 100

6

SSC ARCHTEKCI SP. z o.o.

Ul. Gajowa 3

32-082 Bolechowice

92 250,00

 

35,77

48

 

40

Łączna ilość punktów: 75,77

7

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK s.c.

Anna i Maciej Pindurowie

Ul. Szeroka 24

44-240 Żory

68 621,70

 

48,09

48

 

40

Łączna ilość punktów: 88,09

Część 7 -   Dokumentacja - Siłownia zewnętrzna Niedzieliska

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

pkt.

Okres gwarancji

i rękojmi / pkt

1

PP-I  ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

3 700,00

 

48,65

48

 

40

Łączna ilość punktów: 88,65

2

GREENLAB Architektura Krajobrazu

Ul. Zamoyska 2/7

22-437 Łabunie

6 900,00

 

26,08

48

 

40

Łączna ilość punktów: 66,08

3

Land Art. Projekt s.c.

Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych

Ul. Zacisze 7/8

31-156 Kraków

4 490,00

 

40,1

48

 

40

Łączna ilość punktów: 81,1

4

Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o

Ul. B. Komorowskiego 1/14

30-106 Kraków

20 910,00

 

8,6

12

 

40

Łączna ilość punktów: 48,6

5

NANA PROJECT sp. z o.o.

Ul. Krakowska 47/15

33-100 Tarnów

22 140,00

 

8,13

48

 

40

Łączna ilość punktów: 48,13

6

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

3 000,00

 

60

48

 

40

Łączna ilość punktów: 100

7

Outside Stidiu Projektowe Natalia Paja

Ul. Irydiona 4/2

20-624 Lublin

3 490,00

 

51,57

48

 

40

Łączna ilość punktów: 91,57

Część 8 -  Dokumentacja  - Remont drogi  Zaborów za cmentarzem na działce nr 1290

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

pkt.

Okres gwarancji

i rękojmi / pkt

1

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

2 500,00

 

32,40

48

 

40

Łączna ilość punktów: 72,40

2

Firma Projektowo-Usługowa  PRODROM  sc

Julita Dratwa, Stanisław Dratwa

Ul. Cesarski Gościniec 2

Okocim

1 350,00

 

60

48

 

40

Łączna ilość punktów: 100

3

Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o

Ul. B. Komorowskiego 1/14

30-106 Kraków

6 027,00

 

13,44

12

 

10

Łączna ilość punktów: 23,44

Z Wykonawcami  wyłonionymi w postępowaniu  zostaną podpisane umowy w dniu 03.07.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa